Jan Tore Sanner
Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Regler mot mobbing i skolen evaluert 

– Jeg vil se nærmere på praktiseringen av regelverket om at det er den som mobber, og ikke den som blir mobbet, som må bytte skole.

Fredag, 21. juni 2019 - 15:58

I 2017 ble det lovfestet nulltoleranse mot mobbing, og tydeligere krav til skolene for å sikre at elever som blir mobbet, får hjelp raskere og mer effektivt. Det ble også innført en ny håndhevingsordning.

Lovendringene har nå blitt evaluert, og Kunnskapsdepartementet har mottatt en rapport utarbeidet av Deloitte. 

Ifølge departementet viser rapporten at reglene i stor grad fungerer etter hensikten ved at skolene lager flere aktivitetsplaner, jobber mer systematisk både forebyggende og i oppfølgingen av enkeltsaker og tar raskere tak i saker.

Men evalueringen viser også utfordringer og utilsiktede konsekvenser av lovendringene. 

Rapporten peker på behov for nærmere føringer og avklaringer på flere spørsmål om hvordan regelverket skal praktiseres, ifølge departementet.

– Sikre lik praksis

– Det er viktig å sikre lik forståelse og lik praksis av regelverket. 

– Jeg vil også se nærmere på praktiseringen av regelverket om at det er den som mobber, og ikke den som blir mobbet som må bytte skole dersom andre tiltak ikke virker. Vi vil også vurdere nærmere om rettssikkerheten til de ansatte på skolen ivaretas i tilstrekkelig grad gjennom dagens regelverk, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Hege Nilssen, direktør i Utdanningsdirektoratet, sier en i en pressemelding at direktoratet vil se nærmere på kravene til dokumentasjon og om regelverket kan gjøres tydeligere. 

– Vi jobber også med hvordan fylkesmannen involverer skoleeier på en hensiktsmessig måte i disse sakene som handler om enkeltelevers rettigheter, sier hun.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
17.10.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune
Søknadsfrist: 
20.10.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.10.2019
LOGO Politiet
Politiets Fellestjenester (PFT)
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Gjenopptakelseskommisjonen
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Landbruksdirektoratet
Landbruksdirektoratet, Alta
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO NVE
NVE Energimarkedsrett, Reguleringsmyndighet for energi
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO NVE
NVE Seksjon for juridisk rådgivning
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO Høgsterett
Noregs Høgsterett
Søknadsfrist: 
30.10.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet
Søknadsfrist: 
31.10.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.11.2019