Leder utvalg for å «verne barn mot skadelig medieinnhold»

Advokat Jon Wessel-Aas skal lede regjeringsoppnevnt utvalg.

Jon Wessel Aas (Foto: Thomas Haugersveen)
Jon Wessel Aas (Foto: Thomas Haugersveen)

«Regjeringen har sett ned et tverrfaglig utvalg som skal se på hvordan barn kan vernes mot skadelig medieinnhold», melder Kulturdepartementet.

Utvalget, som skal ledes av advokat Jon Wessel-Aas, skal levere en NOU til Kulturdepartementet innen 1. juli 2020. 

Utvalget har kompetanse fra jus, kriminologi, medievitenskap, psykologi og pedagogikk. 

Med seg i utvalget har Wessel-Aas barne- og ungdomspsykiater Melanie Ekholdt Huynh, førsteamanuensis Daniel Schofield, førsteamanuensis Ola Johan Settem, professor Elisabeth Staksrud, politioverbetjent Anne Katrin Storsveen og postdoktor Thomas Wold.

Skissere tiltak

«Utvalget skal skissere tiltak som kan verne barn mot skadevirkninger av eksponering av innhold på elektroniske medium. Utvalget skal også vurdere hvordan barna selv produserer, publiserer og deler på nett. Utvalget skal først og fremst vurdere forebyggende tiltak», heter det i pressemeldingen fra departementet.