Marit Kildal: - Når jus fremstilles komplisert vil begrens­ningene få mer fokus enn mulighetene regelverket gir

Torsdag, 22. august 2019 - 6:32

I vår spalte «Juristrunden» stiller vi jurister rundt om i landet åtte spørsmål om deres hverdag.

Marit Kildal er seniorrådgiver/jurist i avdeling helserett og bioteknologi i Helsedirektoratet.

Hva er det første du gjør når du kommer på jobb?

- Drikker kaffe og snakker med gode kollegaer

Hva irriterer deg mest når du leser om jus i media?

- Dersom jus fremstilles på en mer komplisert måte enn nødvendig. Ved å fremstille jus komplisert så vil begrensningene ofte få mer fokus enn mulighetsrommet som regelverket gir.

Hva er den største utfordringen for jusprofesjonen fremover og der du jobber?

- Å utvikle et regelverk som er tilpasset praksis.

Har du en favorittbok?

- Jeg leser mye forskjellig. En bok jeg likte spesielt godt er “Du forsvinner” av Christian Jungersen. En veldig god skildring av både personer og dilemmaer

Et studieminne som har festet seg ekstra godt?

- Rally Monte aula.

Hvor ofte sjekker du jobbmailen på fritida?

- Jeg er stort sett alltid oppdatert på jobbmail.. så derfor ofte

Blir du stressa hvis du ikke har telefonen i nærheten?

- Ja, men ikke på grunn av jobb. Jeg trenger å være tilgjengelig for henvendelser fra barna mine.

Hvordan musikk ligger i spillelista di om dagen?

- Mye forskjellig, alt fra Iron Maiden til Leonard Cohen

Ledige stillinger:

Direktoratet for byggkvalitet, Oslo
Direktoratet for byggkvalitet
Søknadsfrist: 
31.01.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet
Søknadsfrist: 
31.01.2020
LOGO NITO
NITO
Søknadsfrist: 
04.02.2020
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Hamar
Søknadsfrist: 
07.02.2020
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Anskaffelser
Søknadsfrist: 
09.02.2020
LOGO Ombudsmannen for Forsvaret
Ombudsmannen for Forsvaret
Søknadsfrist: 
16.02.2020
LOGO Mattilsynet
Mattilsynet, Avdeling Planter og Dyr
Søknadsfrist: 
16.02.2020
LOG Norsk Lektorlag
Norsk Lektorlag
Søknadsfrist: 
19.02.2020