Økte strafferammer for miljø­krim

Øker strafferammen og innfører overtredelsesgebyr.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (Foto: Martin Lerberg Fossum)
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (Foto: Martin Lerberg Fossum)

Fra i dag, 1. juli, øker strafferammene i forurensningsloven, naturmangfoldloven, svalbardmiljøloven og produktkontrolloven.

– Vi øker strafferammen i viktige miljølover og innfører mulighet til bruk av overtredelsesgebyr. Dette vil styrke håndhevingen og etterlevelsen av regelverket, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i en pressemelding.

I tillegg til å øke strafferammene har regjeringen også vedtatt at det blir innført overtredelsesgebyr i forurensningsloven og produktkontrolloven. Bestemmelsen i naturmangfoldloven om miljøerstatning blir endret til en bestemmelse om overtredelsesgebyr.

Fem år ved grove overtredelser

Alminnelig strafferamme i forurensingsloven og produktkontrolloven heves fra 3 måneder til 1 år. 

Det innføres også en forhøyet strafferamme på 3 år i produktkontrolloven ved skjerpende omstendigheter. 

Tilsvarende forhøyede strafferamme i forurensningsloven heves fra 2 år til 3 år, samt at den øverste strafferammen i forurensningsloven på 5 år utvides til også gjelde i saker om miljø. 

Strafferammen for grove overtredelser av naturmangfoldloven og svalbardmiljøloven heves fra 3 år til 5 år.