- Utfordring å sørge for at arbeids­giver forstår at jurist­kompetanse gir mer­verdi

Onsdag, 3. juli 2019 - 7:09

I vår spalte «Juristrunden» stiller vi jurister rundt om i landet åtte spørsmål om deres hverdag.

Gunnar Schønsby er jurist i Skatteetaten. 

Hva er det første du gjør når du kommer på jobb?

- Jeg starter alltid dagen med kaffe og e-post.

Hva irriterer deg mest når du leser om jus i media?

- Det irriterer meg at for mange ikke forstår at det faktisk er Stortinget som vedtar lover og ikke juristene. Dessuten syns jeg det det er for mye forhåndsprosedyre i mediene.

Hva er den største utfordringen for jusprofesjonen fremover og der du jobber?

- Samfunnet og rammene i arbeidslivet endrer seg raskt. Digitalisering vil på sikt påvirke mange arbeidstakere - også jurister. Vi må skaffe oss mer kunnskap om dette slik at vi står bedre rustet til å “takle” fremtiden.

- I Skatteetaten opplever vi at juristrollen settes under press på grunn av stadige budsjettkutt. Som arbeidsgiver kan det da være fristende å kutte ned på antall jurister for å skape økonomisk handlingsrom. For oss er derfor en av de største utfordringene å sørge for at arbeidsgiver i tilstrekkelig grad forstår at juristkompetanse gir en vesentlig merverdi til organisasjonen.

Har du en favorittbok? Hvorfor det?

- For øyeblikket leser jeg  C.J. Sansom som har skrevet en serie historiske romaner fra Tudor-tiden med en advokat som hovedperson. Veldig interessant og spennende.

Et studieminne som har festet seg ekstra godt?

- Jeg traff min kone på jussen. Vi har snart vært gift i 20 år.

Hvor ofte sjekker du jobbmailen på fritida?

- Ikke så ofte. I helgen sjekker jeg mail kanskje to ganger om dagen.

Blir du stressa hvis du ikke har telefonen i nærheten? 

- Nei, men jeg blir stresset hvis jeg ikke vet hvor den er.

Hvordan musikk ligger i spillelista di om dagen?

- AC/DC for å komme i stemning før møter og Glenn Goulds Goldberg-variasjoner for konsentrasjonsarbeid.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Nye Veier
Nye Veier AS
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
25.08.2020
LOGO Skatteetaten
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Søknadsfrist: 
25.08.2020