Jon Wessel Aas (Foto: Thomas Haugersveen)
Jon Wessel Aas (Foto: Thomas Haugersveen)

Kritisk til klausuler om taushet i slutt­avtaler

Mener munnkurv i sluttavtaler bryter med ytringsfriheten.

Fredag, 22. mars 2019 - 10:00

– Det er betenkelig at det offentlige lager slike avtaler. Man kan ikke innsnevre offentlig ansattes grunnlovsfestede ytringsfrihet på denne måten, sier advokat Jon Wessel-Aas til Kommunal Rapport

Kommunal Rapport omtaler en sluttavtale mellom en kommune og en kommunaldirektør. Den skulle være hemmelig og partene forbys negativ omtale av hverandre. 

Wessel-Aas sier det kun er lovfestet taushetsplikt og lojalitetsplikten i arbeidsforhold som kan begrense hva en ansatt kan ytre seg om på egne vegne, også om arbeidsgiver. 

– Jeg mener at innholdet i fratredelsesavtalen på dette punktet er en uhjemlet innsnevring av ytringsfriheten til den ansatte, og at det slik sett er en ugyldig klausul, sier han, og får støtte av professor i Jan Fridthjof Bernt, som mener det ikke kan legges munnkurv på en ansatt eller tidligere ansatt i form av en slik avtaleklausul. 

Norsk Rådmannsforum, som ofte bistår rådmenn med inngåelse av avtaler, sier til Kommunal Rapport at det ikke er uvanlig at det legges inn klausuler som forbyr partene negativ omtale av hverandre og mener dette ikke strider mot ytringsfriheten.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Nye Veier
Nye Veier AS
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
25.08.2020
LOGO Skatteetaten
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Søknadsfrist: 
25.08.2020