Nemndsleder/jurist

LOGO Riksvåpen
Søknadsfrist: 
25.05.2019

Det er ledig 100% fast stilling i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Oppland og Hedmark. Tiltredelse etter avtale. Stillingen innebærer varierte arbeidsoppgaver på et interessant og viktig fagfelt.

Nemndsleder/jurist

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, Oppland og Hedmark

Kvalifikasjoner og egenskaper:

Søkere må ha universitetsgraden cand.jur. eller master i rettsvitenskap, fylle kravene til dommere, samt ha relevant arbeidserfaring. Stillingen som nemndsleder byr på utfordrende oppgaver og stiller store krav til selvstendighet, gode samarbeidsevner, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og evne til å arbeide under press. Noe reisevirksomhet inngår i stillingen.

Det vil bli lagt vekt på erfaring fra domstolsarbeid, kjennskap til fagfeltet og personlig egnethet for stillingen.

Lønn:

Det er en fast 100% stilling, plassert i stillingskode 1177 nemndsleder. Stillingen er lønnet etter statens lønnsregulativ, for tiden 909 750,- per år. Fra lønnen blir det trukket innskudd til Statens pensjonskasse.

Kontorsted: Gudbrandsdalsvegen 186, 2619 Lillehammer.

Nærmere opplysninger:

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til daglig leder Anne Byfuglien Ulsrud, telefon 610 51 580 / 951 51 137.

Søknad:

Elektronisk søknad sendes innen 26. mai 2019 via (Søk stillingen) på denne siden. Fullstendige opplysninger om relevant utdannelse og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet og vitnemål og attester må vedlegges.

Andre opplysninger:

Fylkesnemndene er en inkluderende arbeidslivsvirksomhet (IA-virksomhet). Arbeidsplassen vil om mulig bli tilrettelagt for personer med redusert funksjonsevne. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Kommuneadvokaten
Søknadsfrist: 
01.03.2020
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Søknadsfrist: 
05.03.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Riksadvokatembetet
Søknadsfrist: 
06.03.2020
LOGO Stjørdal kommune
Stjørdal kommune
Søknadsfrist: 
08.03.2020
LOGO ESA
EFTA Surveillance Authority, Brussels
Søknadsfrist: 
08.03.2020
LOGO EOS Utvalget
Stortingets Kontrollutvalg
Søknadsfrist: 
08.03.2020
OLOGO SLO MET
OsloMet
Søknadsfrist: 
09.03.2020
LOGO Nes kommune
Nes kommune
Søknadsfrist: 
09.03.2020
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
09.03.2020