Nemndsleder/jurist

LOGO Riksvåpen
Søknadsfrist: 
25.05.2019

Det er ledig 100% fast stilling i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Oppland og Hedmark. Tiltredelse etter avtale. Stillingen innebærer varierte arbeidsoppgaver på et interessant og viktig fagfelt.

Nemndsleder/jurist

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, Oppland og Hedmark

Kvalifikasjoner og egenskaper:

Søkere må ha universitetsgraden cand.jur. eller master i rettsvitenskap, fylle kravene til dommere, samt ha relevant arbeidserfaring. Stillingen som nemndsleder byr på utfordrende oppgaver og stiller store krav til selvstendighet, gode samarbeidsevner, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og evne til å arbeide under press. Noe reisevirksomhet inngår i stillingen.

Det vil bli lagt vekt på erfaring fra domstolsarbeid, kjennskap til fagfeltet og personlig egnethet for stillingen.

Lønn:

Det er en fast 100% stilling, plassert i stillingskode 1177 nemndsleder. Stillingen er lønnet etter statens lønnsregulativ, for tiden 909 750,- per år. Fra lønnen blir det trukket innskudd til Statens pensjonskasse.

Kontorsted: Gudbrandsdalsvegen 186, 2619 Lillehammer.

Nærmere opplysninger:

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til daglig leder Anne Byfuglien Ulsrud, telefon 610 51 580 / 951 51 137.

Søknad:

Elektronisk søknad sendes innen 26. mai 2019 via (Søk stillingen) på denne siden. Fullstendige opplysninger om relevant utdannelse og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet og vitnemål og attester må vedlegges.

Andre opplysninger:

Fylkesnemndene er en inkluderende arbeidslivsvirksomhet (IA-virksomhet). Arbeidsplassen vil om mulig bli tilrettelagt for personer med redusert funksjonsevne. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO VIRKE
VIRKE, Oslo
Søknadsfrist: 
21.05.2019
LOGO Riksvåpen
Sør-Trøndelag tingrett
Søknadsfrist: 
24.05.2019
LOGO NTNU
NTNU, Trondheim
Søknadsfrist: 
26.05.2019
LOGO SJT
Statens jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
26.05.2019
LOGO NHO
Næringslivets Hovedorganisasjon
Søknadsfrist: 
27.05.2019
LOGO Tr heim kommune
Kommuneadvokaten, Trondheim kommune
Søknadsfrist: 
01.06.2019
LOGO E-HELSE
Direktoratet for e-helse
Søknadsfrist: 
02.06.2019
LOGO Høyesterett
Høyesterett
Søknadsfrist: 
02.06.2019
LOGO Fylkesmannen i Oslo og Viken
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Søknadsfrist: 
03.06.2019
LOGO NAV
NAV, Oslo
Søknadsfrist: 
09.06.2019
LOGO NAV
NAV, Oslo
Søknadsfrist: 
12.06.2019
LOGO Høyesterett
Norges Høyesterett
Søknadsfrist: 
17.06.2019