Midlertidig stilling som jurist/rådgiver/ seniorrådgiver

LOGO Ombudsmannen for Forsvaret
Søknadsfrist: 
16.02.2020

Vi søker en dyktig medarbeider for å styrke arbeidet med behandling av klagesaker og henvendelser til Ombudsmannens kontor. Herunder kapasitet og kompetanse for ivaretagelse av Forsvarets veteraner.

Midlertidig stilling som jurist/rådgiver/ seniorrådgiver

Ombudsmannen for Forsvaret

Kvalifikasjonskrav

For å anses kvalifisert til stillingen må du ha:

 • Mastergrad i rettsvitenskap eller embetseksamen (cand.jur)
 • Relevant erfaring fra arbeid med klagesaker / personellsaker og offentlig forvaltning
 • God kunnskap om Forsvaret
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Minimum lengde på relevant erfaring for rådgiver er 2 år, for seniorrådgiver 7 år.
 • Sikkerhetsklarering for nivå Hemmelig

Det er ønskelig at du har:

 • God kunnskap om norske veteraner fra Internasjonale Operasjoner
 • Gode engelskkunnskaper
 • Faglig selvstendighet og evne til å jobbe målrettet og helhetlig
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et hyggelig arbeidsmiljø i gode kontorer i sentrum av Oslo
 • Fleksibel arbeidstid og medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Noe reisevirksomhet
 • Lønn etter HTA i staten etter kvalifikasjon og erfaring
 • Rådgiver stillingskode 1436 / seniorrådgiver stillingskode 1364 (kr. 520.000 – 750.000)

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Ombudsmann Roald Linaker, tlf 23 35 64 70.

Søknadsfrist 16. februar. Elektronisk søknad sendes via denne siden. Søknaden skal inneholde vedlegg som vitnemål / karakterutskrift og attester.

Vi ønsker i størst mulig grad å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering eller kulturell / etnisk bakgrunn.

Om oss

Ombudsmannen er leder av Ombudsmannsnemnda for Forsvaret, som er et kontrollorgan valgt av Stortinget. Ombudsmannen forestår den daglige virksomheten med 4 ansatte og har kontor i sentrum av Oslo. Ombudsmannsnemnda skal etter Stortingets vedtatte instruks bidra til å sikre de allmennmenneskelige rettigheter for alt personell i Forsvaret. Enhver som opplever seg urettferdig, uriktig eller urimelig behandlet kan ta kontakt med Ombudsmannen for å få prøvd sin sak.

Dette gjelder både vernepliktige og ansatte i Forsvaret. Også Forsvarets veteraner fra Internasjonale operasjoner har denne muligheten.Mandat og instruks for virksomheten er under gjennomgang av Stortinget og forventes være ferdigstilt i løpet av 2020.

 

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Sykkylven kommune
Søknadsfrist: 
04.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
SKOLELEDERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Avdeling for Kvalitet og virksomhetsstyring, Direktørens stab
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Kristiansand Kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Oslo kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
16.08.2021
Jernbanedirektoratet
Søknadsfrist: 
18.08.2021
Helse Vest RHF
Søknadsfrist: 
23.08.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021