Midlertidig stilling som jurist/rådgiver/ seniorrådgiver

LOGO Ombudsmannen for Forsvaret
Søknadsfrist: 
16.02.2020

Vi søker en dyktig medarbeider for å styrke arbeidet med behandling av klagesaker og henvendelser til Ombudsmannens kontor. Herunder kapasitet og kompetanse for ivaretagelse av Forsvarets veteraner.

Midlertidig stilling som jurist/rådgiver/ seniorrådgiver

Ombudsmannen for Forsvaret

Kvalifikasjonskrav

For å anses kvalifisert til stillingen må du ha:

 • Mastergrad i rettsvitenskap eller embetseksamen (cand.jur)
 • Relevant erfaring fra arbeid med klagesaker / personellsaker og offentlig forvaltning
 • God kunnskap om Forsvaret
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Minimum lengde på relevant erfaring for rådgiver er 2 år, for seniorrådgiver 7 år.
 • Sikkerhetsklarering for nivå Hemmelig

Det er ønskelig at du har:

 • God kunnskap om norske veteraner fra Internasjonale Operasjoner
 • Gode engelskkunnskaper
 • Faglig selvstendighet og evne til å jobbe målrettet og helhetlig
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et hyggelig arbeidsmiljø i gode kontorer i sentrum av Oslo
 • Fleksibel arbeidstid og medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Noe reisevirksomhet
 • Lønn etter HTA i staten etter kvalifikasjon og erfaring
 • Rådgiver stillingskode 1436 / seniorrådgiver stillingskode 1364 (kr. 520.000 – 750.000)

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Ombudsmann Roald Linaker, tlf 23 35 64 70.

Søknadsfrist 16. februar. Elektronisk søknad sendes via denne siden. Søknaden skal inneholde vedlegg som vitnemål / karakterutskrift og attester.

Vi ønsker i størst mulig grad å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering eller kulturell / etnisk bakgrunn.

Om oss

Ombudsmannen er leder av Ombudsmannsnemnda for Forsvaret, som er et kontrollorgan valgt av Stortinget. Ombudsmannen forestår den daglige virksomheten med 4 ansatte og har kontor i sentrum av Oslo. Ombudsmannsnemnda skal etter Stortingets vedtatte instruks bidra til å sikre de allmennmenneskelige rettigheter for alt personell i Forsvaret. Enhver som opplever seg urettferdig, uriktig eller urimelig behandlet kan ta kontakt med Ombudsmannen for å få prøvd sin sak.

Dette gjelder både vernepliktige og ansatte i Forsvaret. Også Forsvarets veteraner fra Internasjonale operasjoner har denne muligheten.Mandat og instruks for virksomheten er under gjennomgang av Stortinget og forventes være ferdigstilt i løpet av 2020.

 

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Kommuneadvokaten
Søknadsfrist: 
01.03.2020
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Søknadsfrist: 
05.03.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Riksadvokatembetet
Søknadsfrist: 
06.03.2020
LOGO Stjørdal kommune
Stjørdal kommune
Søknadsfrist: 
08.03.2020
LOGO ESA
EFTA Surveillance Authority, Brussels
Søknadsfrist: 
08.03.2020
LOGO EOS Utvalget
Stortingets Kontrollutvalg
Søknadsfrist: 
08.03.2020
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
09.03.2020
LOGO Nes kommune
Nes kommune
Søknadsfrist: 
09.03.2020
OLOGO SLO MET
OsloMet
Søknadsfrist: 
09.03.2020
LOGO Vinmonopolet
Vinmonopolet, Oslo
Søknadsfrist: 
10.03.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
13.03.2020
LOGO Statskog
Statskog, Namsos
Søknadsfrist: 
15.03.2020
LOGO Fylkesmannen i Oslo og Viken
Fylkesmannen i Oslo
Søknadsfrist: 
15.03.2020
LOGO Larvik kommune
Larvik kommune
Søknadsfrist: 
22.03.2020