To ledige faste stillinger som juridisk rådgiver

LOGO EOS Utvalget
Søknadsfrist: 
31.08.2020

Vil du arbeide med utfordrende juridiske spørsmål i EOS-utvalgets sekretariat?

To ledige faste stillinger som juridisk rådgiver

EOS-utvalgets sekretariat

Om stillingen

Stillingene byr på utfordrende oppgaver innenfor et bredt juridisk fagfelt. Arbeidet er variert og spennende innenfor grenseflatene mellom teknologi, samfunnsvitenskap, politikk og juss. Sakene

utvalget behandler berører juridiske fagfelt som personvernrett, straffeprosess, menneskerettigheter, forvaltningsrett, politirett og konstitusjonell rett.

Arbeidsoppgavene omfatter:

  • Saksbehandling av enkeltsaker.
  • Saksbehandling av klagesaker.
  • Forberedelse av utvalgets inspeksjoner.
  • Utredningsarbeid og annen faglig forberedelse av utvalgets møter.

Du vil få oppgaver innenfor hele juridisk enhets portefølje, men med hovedvekt på enkeltområder. Arbeid med klareringssaker og ny lov om Etterretningstjenesten vil stå sentralt i enhetens arbeid fremover.

Kvalifikasjonskrav

For stillingene kreves det master i rettsvitenskap eller tilsvarende med meget gode resultater. Stillingene er for deg som har mellom to og fem års juridisk arbeidserfaring.

Foruten gode juridiske kvalifikasjoner vil det bli lagt vekt på din samfunnsforståelse, interesse for IKT, skriftlig og muntlig fremstillingsevne, samt personlig egnethet.

Vi ser etter deg som har følgende personlige egenskaper:

  • God rolleforståelse og høy integritet.
  • Fleksibel, initiativrik, strukturert og grundig.
  • Evne til å arbeide både selvstendig og sammen med andre jurister og faggrupper.

Arbeidet vil innbefatte noe reising. For stillingen gjelder krav om sikkerhetsklarering på høyeste nivå. Søkerne må ha norsk statsborgerskap.

Også du som er eller har vært ansatt i en EOS-tjeneste kan søke på stillingen. Du må være forberedt på, og villig til å bidra til, at det kan gjennomføres referansesamtaler på et tidlig tidspunkt i ansettelsesprosessen.

Lønn

Stillingene som juridisk rådgiver har et lønnsspenn fra kr 535 000 til kr 615 000. Fra lønnen går 2 prosent innskudd til Statens pensjonskasse. For stillingene gjelder prøvetid på 6 måneder.

Utvalgets kontorer ligger i nye lokaler i Nils Hansens vei 25 på Bryn i Oslo.

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sekretariatsleder Henrik Magnusson på telefon 23 31 09 31 eller 993 92 189.

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Bømlo kommune
Bømlo kommune
Søknadsfrist: 
03.10.2020
LOGO Politiet
Søknadsfrist: 
04.10.2020
LOGO Justervesenet
Justervesenet
Søknadsfrist: 
05.10.2020
LOGO TEKNA
TEKNA - Teknisk- naturvitenskapelig forening
Søknadsfrist: 
05.10.2020
LOGO Br sund
Søknadsfrist: 
07.10.2020
LOGO NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Søknadsfrist: 
15.10.2020