Leder av seksjon for energimarkedsrett

LOGO NVE
Søknadsfrist: 
27.05.2020

Vil du bli vår nye leder av seksjon for energimarkedsrett? 

Leder av seksjon for energimarkedsrett

NVE Reguleringsmyndigheten for energi - RME

Kraftsystemet i Norden og Europa er i sterk omstilling. Stadig mer av kraftproduksjonen er fornybar, og strøm brukes på nye områder for å erstatte fossil energi. Denne omstillingen er en sentral del av klimapolitikken, men medfører betydelige utfordringer for drift og utvikling av kraftsystemet.  

Kraftsektoren er underlagt omfattende regulering, og det er stort behov for å videreutvikle reguleringen for å legge til rette for et klimavennlig, forsyningssikkert og effektivt kraftsystem for fremtiden. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) utvikler og håndhever regelverk for kraftmarkedet og kraftnettet. Dette er et utfordrende arbeid. For å lykkes må våre medarbeidere med juridisk, økonomisk og teknisk bakgrunn jobbe tett og godt sammen.  

Vår regulering sikter mot å være forutsigbar og dynamisk. Vi tror på åpenhet og dialog med bransjeaktører og interesseorganisasjoner, samtidig som vi er bevisst vår rolle som uavhengig reguleringsmyndighet. Vi samarbeider med andre fagmiljøer i NVE, med tilgrensende myndigheter som forbruker-, konkurranse- og finansmyndigheter, og vi har en utstrakt internasjonal kontaktflate gjennom samarbeid med andre reguleringsmyndigheter i Norden og EU. Utviklingen av energisystemet i Europa har stor betydning for Norge.  

Som seksjonsleder og jurist hos oss må du like å jobbe bredt innen energimarkedsområdet og være involvert i en rekke prosesser som pågår samtidig. Seksjon for energimarkedsrett består i dag av 9 personer som bistår alle fagseksjonene i RME med juridiske vurderinger. Vi har hele tiden utviklingsoppgaver som krever involvering og engasjement fra dine medarbeidere. I tillegg kommer håndheving av gjeldende regelverk, hvor din seksjon bidrar med kvalitetssikring og avklaring av prinsipielle spørsmål. Vi forventer at du har en oppriktig interesse for å utvikle og følge opp dine medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og videreutvikle seksjonen og medarbeiderne. Du vil ha det faglige og personalmessige ansvaret for 8 medarbeidere
 • Delta aktivt i RMEs ledergruppe
 • Ansvarlig for seksjonens juridiske bistand knyttet til:
  • Vurdering og veiledning om forståelsen av relevant regelverk
  • Juridisk kvalitetssikring av enkeltvedtak og klagesaker
  • Utforming av forskrifter og forskriftshøringer
  • Nordisk og europeisk regulatorsamarbeid
 • Jobben kan innebære noe reisevirksomhet

NVE har iverksatt et prosjekt innenfor virksomhetsutvikling og endringer i oppgaver og ansvarsområder vil kunne forekomme. 

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen / master i rettsvitenskap med gode resultater
 • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring. Det er ønskelig at du har generell forvaltningskompetanse og/eller kompetanse på energirett, EU- og EØS-rett, markedsregulering eller monopolregulering. 
 • Ønskelig med ledererfaring
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk 
 • Det vektlegges positivt om du har interesse for og/eller kunnskap om digital informasjonsforvaltning  

Personlige egenskaper

 • Du er leverings- og beslutningsdyktig, og har viljen til å ta utfordringer 
 • Du foretar klare prioriteringer, er analytisk og helhetstenkende 
 • Du har evnen til å jobbe strukturert og målrettet, og er opptatt av å skape gode resultater
 • Som person er du nysgjerrig og åpen, tillitsskapende, konstruktiv, motiverende, samarbeidsorientert, støttende og har god rolleforståelse
 • Du mestrer et høyt arbeidstempo og evner å håndtere mange parallelle saker og prosesser av ulik karakter
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt 

Vi tilbyr

 • Sjelden anledning til å lede en seksjon innen et fagfelt av stor samfunnsmessig betydning, med høy endringstakt og med mange spennende faglige utfordringer
 • Sentral posisjon i en enhet med meget kompetente medarbeidere innen juss, teknologi og økonomi. Og med bred kontaktflate nasjonalt og internasjonalt
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid) 
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk 
 • Flotte lokaler på Majorstuen rett ved Frognerparken 
 • Trening i arbeidstiden, treningsrom og aktivt bedriftsidrettslag 
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse 
 • Årslønn innenfor spennet kr 700 000 – 950 000 i stillingskode seksjonssjef (1211) etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

Kontaktinforsmasjon:

 • Direktør Ove Flataker - 952 02 620
 • Spesialrådgive Anne Dønnem - 951 82 732
 • HR-kontakt Kathrine Berg Nilsen - 22 95 98 62

I NVE har vi et tverrfaglig miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et personalpolitisk mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Vi ønsker derfor at alle kvalifiserte kandidater søker uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. NVE er også en IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. 

Legg ved vitnemål og attester elektronisk. Søknadspapirer returneres ikke.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Gulating lagmannsrett
Gulating lagmannsrett
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO NVE
NVE, Juridisk seksjon
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO UNE
UNE Utlendingsnemnda
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO Justervesenet
Justervesenet
Søknadsfrist: 
28.09.2020
LOGO Boligbyggelaget NOBL
Boligbyggelaget NOBL
Søknadsfrist: 
30.09.2020
LOGO Br sund
Søknadsfrist: 
07.10.2020