Leder

Søknadsfrist: 
21.10.2018

Sentral stilling som leder av seksjon for kvalitetssikring og godkjenning av barneverninstitusjoner

Leder

Seksjon for kvalitetssikring og godkjenning av barneverninstitusjoner

Bufetat, region øst søker en erfaren og tydelig leder som kan videreutvikle regionens arbeid med kvalitetssikring og godkjenning av barneverninstitusjoner. Arbeidet er organisert i en seksjon i regiondirektørens stab, med for tiden 10 medarbeidere, og har en sentral rolle i regionen. Seksjonen kvalitetssikrer og godkjenner alle statlige, private og kommunale barneverninstitusjoner i region østs virkeområde. Oppdraget er å kontrollere at barneverninstitusjoner drives etter gjeldende regelverk og gjeldende kvalitetsnormer.

 

Vi søker en leder som både skjønner regelverk og forvaltning, har kjennskap til barnevernsektoren og som ser etter muligheter for å gjøre gode tjenester bedre. Til det søker vi deg som er kunnskapsrik, engasjert og modig, og som vil arbeide i en organisasjon med takhøyde og dedikasjon til oppdraget.

 

Du har i stillingen fullmakt fra regiondirektøren til kvalitetssikring og godkjenning av institusjoner. Du har resultat-, personal- og økonomiansvar. Du har ansvar for å lede seksjonen med utgangspunkt i årlig oppdragsbrev fra regiondirektøren og du rapporterer i det daglige direkte til regiondirektør. Som leder i Bufetat, region øst inngår du i et bredt og kunnskapsrikt lederkollegium som møtes jevnlig.

 

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

Dine viktigste oppgaver vil være:

 • God ledelse av kvaltetssikrings- og godkjenningsarbeidet i regionen
 • Å sikre høy kvalitet i godkjenningsvedtak og etterfølgende kontroller
 • Å sørge for et godt arbeidsmiljø i seksjonen
 • Å sørge for godt samarbeid og god kommunikasjon med institusjoner, tilsynsmyndigheter, etatsledelse og samarbeidspartnere internt og eksternt

 

 Kvalifikasjoner

 • Minimum treårig relevant utdanning fra universitets-/høgskolenivå, fortrinnsvis juridisk
 • Tilleggsutdanning i administrasjon og ledelse (minimum 15 studiepoeng). Særlig relevant ledererfaring kan kompensere for kravet om tilleggsutdanning

Solid, relevant ledererfaring er et krav og du kan vise til gode resultater som leder

 • God forvaltnings- og organisasjonsforståelse er et krav og du må ha kunnskap om relevant regelverk
 • Det er ønskelig med særskilt kunnskap og forståelse av barnevernssektoren og organiseringen av denne
 • God IKT-kompetanse og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

 

Personlige egenskaper

 • Du liker å samarbeide og jobbe med mennesker, er tydelig og trygg i lederrollen, og du er flink til å skape gode relasjoner og nettverk, både internt og eksternt
 • Du er strategisk i tilnærmingen og har god kommunikasjons- og formidlingsevne
 • Du forstår komplekse sammenhenger og er analytisk, strukturert og gjennomføringsorientert i arbeidet
 • Du klarer å ta beslutninger i vanskelige valgsituasjoner

 Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

 

Vi tilbyr

 • 100% fast stilling
 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i kode 1211 seksjonssjef,  pt. kr. 631 700 - 848 800 pr. år, lønnstrinn 70-82. Lønn vurderes etter utdanning og erfaring. For særdeles kvalifiserte søkere kan annen avlønning vurderes
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til gunstig rente, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 • Fleksitid og mulighet til en time trening i arbeidstiden pr. uke
 • Givende lederutfordringer i et satsningsområde i endring

 

Generelle opplysninger

 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en.
 • Stillingen er for tiden lagt til Bufetat, region øst
 • Bufetat er en IA (inkluderende arbeidsliv)-virksomhet
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25
 • Reisevirksomhet må påregnes

 

Lurer du på om det er deg vi søker og du har relevante spørsmål, kontakt:

Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, tlf. 466 15 059 eller seksjonssjef HR, Kristin Fjell, tlf. 466 16 048

 

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester, med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

 

Søknadsfrist: 21.10.2018

 

Søk her

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Direktoratet for Byggkvalitet, Oslo
Søknadsfrist: 
21.10.2018
LOGO DIR Byggkvalitet
Direktoratet for byggkvalitet
Søknadsfrist: 
21.10.2018
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Møre og Romsdal statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
24.10.2018
LOGO Bærum kommune
Bærum kommune
Søknadsfrist: 
29.10.2018
LOGO Bærum kommune
Bærum kommune
Søknadsfrist: 
29.10.2018
LOGO Bærum kommune
Bærum kommune
Søknadsfrist: 
29.10.2018
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Førde
Søknadsfrist: 
31.10.2018
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Voss
Søknadsfrist: 
31.10.2018
LOGO LØVEN
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
01.11.2018
LOGO Politiet
Politihøgskolen, Etterforskningsseksjonen
Søknadsfrist: 
04.11.2018
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Klage og enkeltsaker i Juridisk avd
Søknadsfrist: 
04.11.2018
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
04.11.2018
LOGO Nord
NORD Universitet
Søknadsfrist: 
11.11.2018