Konstituert førstestatsadvokat

Søknadsfrist: 
28.11.2021
 
Om oss
Den høyere påtalemyndighet består av Riksadvokatembetet, 10 regionale og ett nasjonalt statsadvokatembete, samt statsadvokatene ved Økokrim. Vår etat har omkring 180 ansatte, hvorav for tiden 110 er statsadvokater. I tillegg er det 20 statsadvokater ved Økokrim. Riksadvokaten og statsadvokatene har den overordnede faglige ledelse av straffesaksbehandlingen i politidistriktene. Den høyere påtalemyndighet skal gjennom sin egen behandling av straffesaker og fagledelse av politiet, bidra til å redusere kriminaliteten i Norge.
Riksadvokaten leder påtalemyndigheten i Norge. Riksadvokatembetet består for øvrig av assisterende riksadvokat, 17 førstestatsadvokater/statsadvokater, riksadvokatfullmektig, administrasjonssjef, kommunikasjonsrådgiver, analytiker og 14 administrativt ansatte. Embetet har kontorlokaler i Oslo sentrum. Riksadvokatembetet er organisert med tre avdelinger; Avdeling for etatsutvikling og fagledelse, Avdeling for straffesaker og rettsutvikling og Administrasjonsavdelingen.
 
 
 
Søknadsfrist: 28. november 2021

Konstituert førstestatsadvokat

Riksadvokatembetet

 

Om stillingen

Riksadvokatembetet har ledig et vikariat som konstituert førstestatsadvokat frem til 31. mai 2022 for tiden med plassering i Avdeling for straffesaker og rettsutvikling. Ved et eventuelt internt opprykk vil det bli ledig et embete som kst. statsadvokat. 
Søkere må ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap, og det stilles meget høye krav til faglig dyktighet, samarbeidsevne, integritet og utviklingsorientering. Erfaring fra straffesakspleien er en fordel. Snarlig tiltredelse er ønskelig.
Tilfredsstillende vandel forutsettes og man må kunne sikkerhetsklareres for “Hemmelig”. CV, attester og vitnemål skal følge søknaden, og det bes opplyst om søker behersker begge målformer. Søkerne vil bli ført opp på offentlig søkerliste. Det bes presisert om søknaden gjelder begge stillingene.
Det er et mål at den statlige arbeidsstyrken i størst mulig grad er sammensatt slik at den samsvarer med befolkningen ellers i samfunnet hva gjelder kjønn og etnisk opprinnelse. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Den som ansettes må være norsk statsborger. Kst. førstestatsadvokat lønnes med kr 1 289 000  pr år. Kst. statsadvokat lønnes med kr 1 100 000 pr år. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.
Spørsmål om embetet kan rettes til avdelingsleder Runar Torgersen, telefon 22857863.
Søknad merkes med ID: 214983 og sendes elektronisk via www.Jobbnorge.no.

 

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid

Varighet

Vikariat/Midlertidig

Arbeidssted

Stortorvet 2, 0155 Oslo

 

SØK HER

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Kristiansand kommune
Søknadsfrist: 
22.05.2022
FEE-Påtale finans og spesiallov, Oslo politidistrikt
Søknadsfrist: 
27.05.2022
Universitetet Stavanger
Søknadsfrist: 
29.05.2022
OsloMet - storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
12.06.2022