Juriststilling

LOGO UDI
Søknadsfrist: 
14.12.2021

 

Har du lyst til å kunne bo i Narvik og omegn og jobbe med nasjonale oppgaver og prosesser på et viktig samfunnsområde?

Unik mulighet til å jobbe med spennende og utfordrende juridiske problemstillinger!

Region- og mottaksavdelingen (RMA) har drift av statlige mottak for asylsøkere som hovedoppgave. Dette innebærer dimensjonering og etablering av statlige mottak, utvikle kvalitet og standard for mottaksarbeidet, og differensiere mottakstilbudet for ulike beboergrupper. Samtidig skal vi sikre en god økonomiforvaltning på mottaksfeltet. I mottakssystemet bor det for tiden ca. 2550 personer fordelt på i underkant av 20 asylmottak spredt over hele landet. Avdelingen har også oppgaver knyttet til assistert retur og tilbakevending. Avdelingen har rundt 115 medarbeidere fordelt på enheter i Oslo, Gjøvik, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Narvik. Regionkontor Nord ligger i Narvik og har 12 ansatte. Kontoret har ansvar for mottak i Nordland, Troms og Finnmark.

Migrasjonssvingningene påvirker virksomheten i stor grad og stiller høye krav til en fleksibel og robust organisasjon. Kontoret har et nært samarbeid med kommuner, statsforvalter og andre sektormyndigheter i regionen, samt mottak og driftsoperatører. Kontoret har ansvar for oppfølging av asylmottak i regionen gjennom samarbeid, veiledning og kontraktsoppfølging. Regionkontor Nord har et nasjonalt ansvar for å koordinere og utvikle arbeidet med økonomiske ytelser til beboere i mottak, og bistår Justis- og beredskapsdepartementet i utvikling av regelverket på området. Fra 1.januar har vi ansvaret for å lede et tverrfaglig team på tvers av avdelinger som skal jobbe med beredskap i UDI.

Har du interesse for å utvikle regelverk og systemer? Har du et ønske om å bidra til at beboere får de rettigheter de skal ha på svært spennende og viktig samfunnsområde? Vi har ledig stilling som jurist med mulighet til å jobbe og utvikle seg i et spennende og tverrfaglig arbeidsmiljø. 

Juriststilling

UDI

 

Arbeidsoppgaver
 • Generelt juridisk arbeid, inkludert regelverksarbeid, utredninger, høringsarbeid, rådgiving og fortolkning,
 • Saksbehandle, herunder fatte enkeltvedtak og forberede klagesaksbehandling innenfor avdelingens ansvarsområder, bl.a. økonomiske ytelser til beboere i mottak
 • Sikre at mottaksfeltet drives innenfor eksisterende juridisk rammeverk
 • Bidra til effektiv og rettssikker saksbehandling gjennom kompetanseheving av saksbehandlere i enheten og avdelingen
 • Bidra til at beboerne får like tjenester og de tjenestene de har krav på.
 • For øvrig bistå på de områder enheten til enhver tid har behov.
Kvalifikasjoner
 • Mastergrad i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen. Annen relevant utdanning og saksbehandlingserfaring med juridiske oppgaver fra offentlig forvaltning kan kompensere for manglende juridisk mastergrad.
 • Kjennskap til regelverk innenfor offentlig forvaltning, herunder forvaltningsloven, offentleglova, personvern. 
 • Interesse for å jobbe med regelverksutvikling.
 • Gode IKT-kunnskaper.
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.  
Personlige egenskaper
 • Gode analytiske evner og er rask til å sette deg inn i nye problemstillinger.
 • Liker og evner å jobbe selvstendig, samtidig som du er god til å samarbeide.
 • God til å prioritere, har gjennomføringsevne og høy arbeidskapasitet.
 • God på å kommunisere og trives med å formidle fag.
 • Løsningsorientert og liker å jobbe med forbedringer.
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø og har en interesse for å bistå kollegaer.
 • Det vil bli lagt vekt på god samfunnsforståelse, evne til å se helheten i fagområdet, samt evne til å bidra til tverrfaglig samarbeid i både enkeltsaker og større prosesser.
 • Interesse for arbeid med kontinuerlig forbedring

Vi søker personer som kan identifisere seg med våre kjerneverdier.

Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr
 • Varierte, utfordrende og arbeidsoppgaver med store utviklingsmuligheter i en virksomhet med et av Norges viktigste samfunnsoppdrag.
 • Et arbeidsmiljø som er preget av høy faglig kompetanse, stort engasjement og dyktige medarbeidere.
 • Vi har fem ukers ferie, fleksitidsordning og mulighet for å trene i arbeidstiden.
 • Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) i lønnsspennet kr 483 700 – 650 000 brutto pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. To prosent trekk til Statens pensjonskasse sikrer deg gode ordninger for pensjon, lån og forsikring.  

Attester/vitnemål må legges inn i portalen sammen med søknaden. Søkere som blir kalt inn til intervju vil bli bedt om å sende lenke til Vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no). Ved utdanning fra utlandet ber vi om attest fra Nokut.

For å kunne levere best mulig tjenester er det viktig med mangfold i rekrutteringen. Vi oppfordrer personer til å søke jobb hos oss, på tvers av alder, bakgrunn (eks hull i CV) og funksjonsevne. Vi legger arbeidsforholdene til rette for deg dersom du har behov for det.

Avkryssingene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i årsrapportene sine.  I samsvar med offentleglova kan navnet ditt som søker, offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten. Du vil i så fall bli varslet. 

Veronica Mikkelborg
Regiondirektør • RMA Regionkontor Nord
 +4790040944
 
Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no

Søk på stillingen

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Kristiansand kommune
Søknadsfrist: 
22.05.2022
FEE-Påtale finans og spesiallov, Oslo politidistrikt
Søknadsfrist: 
27.05.2022
Universitetet Stavanger
Søknadsfrist: 
29.05.2022
OsloMet - storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
12.06.2022