Jurist/rådgiver/ seniorrådgiver

LOGO Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
03.04.2019

Jurist med fartstid fra kommune eller stat? Pakk sommervotter og blendingsgardin og søk jobb i Finnmark! 

Jurist/rådgiver/ seniorrådgiver

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Om oss/arbeidsoppgaver

Justis- og kommunalavdelingen er inndelt i seksjonene juridisk, vergemål og plan. Vi er 42 kolleger med kontorer både i Vadsø og Tromsø. Denne stillingen ligger til juridisk seksjon og kontorsted er Vadsø.

Justis- og kommunalavdelingen jobber med flere områder som er juridisk kompliserte. Vårt oppdrag utøves i spenningsfeltet mellom kommunalt selvstyre og hensynet til rettssikkerhet for innbyggerne i Troms og Finnmark. Våre hovedoppgaver er kommunedialog, kommuneøkonomi, rettssikkerhet, vergemål og kommunal- og regional planlegging.

Juridisk seksjon avgjør saker innenfor en mengde lovområder, både som førsteinstans og som klageinstans for kommunale vedtak. Arbeidet med klagebehandling av plan- og byggesaker utgjør en stor del av porteføljen vår. Vi har også mange saker knyttet til kommunelov, fri rettshjelp, offentleglova og generell og spesiell forvaltningsrett.

Vi skal gi kommunalrettslige og forvaltningsrettslige råd og veiledning til kommuner og andre aktører/sektormyndigheter og bidra til at innbyggernes rettssikkerhet blir ivaretatt.

Som jurist hos oss skal du drive med saksbehandling og gi råd og veiledning til fagfolk i kommunene og fylkenes innbyggere på telefon og e-post. Du får også en del utadrettede oppgaver - blant annet å holde innlegg på kurs og konferanser.

Du kan også få andre juridisk relaterte arbeidsoppgaver hvis vi skulle få behov for det. 

Dette er en faglig utviklende stilling. Du får samarbeide med andre fylkesmannsembeter og delta på fagsamlinger med departementer og direktorater.

Kvalifikasjonskrav

For å bli vurdert for seniorrådgiverstillingen må du

 • ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • ha lang erfaring fra relevant juridisk saksbehandling fra stat eller kommune
 • beherske norsk godt både skriftlig og muntlig

For å bli vurdert for rådgiverstillingen må du

 • ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • ha kjennskap til kommunal og/eller statlig forvaltning
 • beherske norsk godt både skriftlig og muntlig

Vi ønsker at du

 • kommuniserer godt og er serviceinnstilt
 • har gode samarbeidsevner og jobber godt i team, men trives med å jobbe selvstendig

Vi søker etter en person som utfører arbeidet med engasjement og utholdenhet, som trives med høyt tempo og som oppnår kvalitetsmessig gode resultater. Vi legger vekt på personlig egnethet for stillingen.

 

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver, stillingskode 1434/1364 med årslønn 472.300,- kroner til 631.700,- kroner brutto per år (tilsvarende lønnstrinn 54-70) i Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner. Prøvetiden er 6 måneder.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Gjennom pensjonskassen kan du få tilbud om gunstig boliglån og forsikring.
 • Når du bosetter deg i Finnmark, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt.
 • Kommer du langveisfra, kan Fylkesmannen vurdere å dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg med å søke om å få leie bolig av Statsbygg.
 • Hyggelige arbeidsdager med gode diskusjoner.
 • Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak.
 • Vill og vakker Finnmarksnatur, mulighet for å leie landbruksavdelingens hytte i Vestre Jakobselv og et godt kulturtilbud.

Er dette en stilling for deg?

Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med konstituert avdelingsdirektør Toril Feldt på telefon 78 95 03 20 / 954 07 427.

Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider

Se vår Facebookside for video og bilder. Du kan lese mer om livet i Vadsø på vds-bloggen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.

Om oss

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene.

Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. Fylkesmannen i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Både Troms og Finnmark har grenser der tre land møtes. Finnmark grenser til Finland og Russland og Troms grenser til Finland og Sverige. Dette er noen grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord.

SØK HER !

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Strategi og styring: Innkjøp
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Sjøfartsdir
Sjøfartsdirektoratet, Haugesund
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Tr heim kommune
Trondheim kommune, Enhet for service og internkontroll
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Trondheim
Søknadsfrist: 
26.08.2019
LOGO Bufetat
Bufetat, Lillestrøm
Søknadsfrist: 
31.08.2019
LOGO Sjøfartsdirektoratet
Sjøfartsdirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
05.09.2019
LOGO Eurojuris
Frøstrup Løitegaard DA
Søknadsfrist: 
08.09.2019
LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Kommuneadvokaten
Søknadsfrist: 
09.09.2019
LOGO NSOF
Norsk Sjøoffisersforbund, Oslo
Søknadsfrist: 
10.09.2019
LOGO EFTA
EFTA-domstolen, Luxembourg
Søknadsfrist: 
15.09.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019