Jurist/rådgiver - engasjement 12 måneder

Søknadsfrist
Om Finnmarkseiendommen - Finnmárkkuopmodat (FeFo)
FeFo eier og forvalter 95 prosent av grunnen i Finnmark på vegne av alle som bor her, og er landets nest største grunneier. Finnmarkseiendommen er større enn Danmark med sine 46 600 km2. Vi er 37 ansatte fordelt på tre kontorer i Lakselv (hovedkontor), Alta og Vadsø.
FeFo er underlagt Finnmarksloven. FeFo ledes av et styre oppnevnt av Sametinget og Fylkestinget i Troms og Finnmark.
Virksomheten omfatter forvaltning av jakt og fiske og andre utmarksressurser, forvaltning av grunneierrettigheter som salg og bortleie av eiendom, salg av grus og mineraler med mere.

Om stillingen 

FeFo skal yte service og tjenester av høy kvalitet til befolkningen, næringsliv og det offentlige.
Vi har ledig et 12 måneders 100 prosents engasjement som jurist/rådgiver for snarlig tiltredelse. Stillingen har kontorsted i Lakselv og er underlagt advokatene i FeFo. Nærmeste leder har kontorsted i Vadsø. Stillingen innebærer juridisk saksbehandling på alle FeFos saksfelt, herunder mye intern juridisk bistand. Stillingen vil gi verdifull erfaring på en rekke saksfelter både på det privatrettslige og det offentligrettslige området.

Arbeidsoppgaver 

 • intern juridisk rådgivning innenfor alle FeFos ulike saksfelt
 • bistå i utvikling av regelverk og rutiner
 • egen saksbehandlingsportefølje
 • oppgavene vil være utfordrende og allsidige, og vil blant annet omfatte kontakt og samarbeid med kommuner, kunder og rettighetshavere
Arbeidet innebærer tett samarbeid med FeFos fagavdelinger. Stillingene kan tillegges andre oppgaver for å dekke virksomhetens behov til enhver tid, avhengig av kompetansen til den som blir ansatt.
 

Utdanning og erfaring

 • fullført mastergrad i rettsvitenskap
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • førerkort klasse B er ønskelig
Relevant praksis vil bli vektlagt, men nyutdannede vil også bli vurdert. Kunnskap om Finnmark og samisk kultur vil vektlegges. Ferdigheter i samisk språk regnes som en tilleggskvalifikasjon.
 

Personlige egenskaper 

 • serviceinnstilt og fleksibel med god arbeidskapasitet
 • god på teamarbeid, samt evne til å jobbe selvstendig
 • gode analyseferdigheter og evne til problemløsning
 • evne til å arbeide presist og effektivt med tanke på tidsfrister
 • deltar aktivt i det faglige felleskapet
Ved vurdering av den best kvalifiserte søkeren, legges det vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.
 

Vi kan tilby 

 • en spennende jobb med utfordrende oppgaver og utviklingsmuligheter
 • et inspirerende arbeidsmiljø med positive og engasjerte kollegaer
 • konkurransedyktige vilkår i en av Finnmarks mest spennende organisasjoner
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • gode velferdsordninger
 • mulighet for å bli godt kjent i Finnmark

Finnmark har en egen ordning for nedskriving av studielån og skattefradrag.

Det gode liv - Finnmarkseiendommen

Kontaktperson

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til advokat Håvard Aagesen, telefon 94499746/ e-post haa@fefo.no
 

Søknad 

Søk stillingene elektronisk via jobbnorge.no. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25. Vi vil varsle deg hvis ønsket om unntak ikke tas til følge. 

Tiltredelse etter avtale.

SØK HER