Jurist/Juridisk rådgiver

LOGO Tr heim kommune
Søknadsfrist: 
25.08.2019

Enhet for service og internkontroll (Esikt) utvider sitt juridiske fagmiljø og søker etter jurist til en fast 100 prosent stilling for snarlig tiltredelse.

 

Jurist/Juridisk rådgiver

Trondheim kommune, Enhet for service og internkontroll
Esikt skal på vegne av kommunaldirektør for helse- og velferdsområdet bidra til å kvalitetssikre at enhetene jobber i tråd med gjeldende regelverk, retningslinjer, beslutninger og veivalg som til enhver tid gjelder organisasjonen. Enheten drifter og forvalter fagsystem på helse- og velferdsomådet og har ansvar for etablering og drift av velferdsteknologitjenester. Jurist på Esikt bistår også med råd og veiledning til Enhet for fysioterapitjenester og til Enhet for legetjenester og smittevernarbeid.  Enhet for fysioterapitjenester forvalter avtalehjemler for selvstendige næringsdrivende fysioterapeuter, og har i tillegg ansvar for kommunale fysioterapitjenester  samt Friskliv og mestring. Enhet for legetjenester og smittevernarbeid forvalter avtalehjemler for selvstendig næringsdrivende fastleger, og har har i tillegg ansvar for kommunale allmennlegeoppgaver, smittevernarbeid samt fengsels- og flyktninghelsetjenester.
 
Arbeidsoppgaver
 • Rådgiverfunksjon i juridiske problemstillinger.
 • Tolking av eksisterende og nye lover, forskrifter og retningslinjer.
 • Bistå i internkontroll- og kvalitetssikring, herunder utvikling av rutiner.
 • Bistå ved inngåelse og forvaltning av avtaler knyttet til fagområdene på enhetene. 
 • Behandle og bistå med råd og veiledning i klagesaker.
 • Opplæring knyttet til aktuelt  lovverk.
 • Oppgaveoversikten er ikke uttømmende.
Kvalifikasjoner
 
 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap.
 • God faglig innsikt, og gjerne erfaring, fra ett eller flere av følgende områder; avtalerett, arbeidsrett, helserett og forvaltningsrett med relevans til fagområdene. 
 • Svært god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne, og gjerne gode engelskkunnskaper.
 • Gode IKT-kunnskaper.
Personlige egenskaper
 
Vi ser etter en analytisk, ansvarsbevisst, strukturert og selvstendig medarbeider som samarbeider godt og ser gleden og nytten i å jobbe på tvers av fag/enheter.

Du må jobbe effektivt og kunne forholde deg til frister.

Personlig egnethet vektlegges.
 
Vi tilbyr
 • Varierte arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter i inspirerende arbeidsmiljø.
 • Mulighet til å medvirke og påvirke utforming av  egen arbeidshverdag.
 • Fadderordning.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.
Kontaktinformasjon
 • Enhetsleder Tor Erling Evjen - 911 12 506
 • Avdelingsleder kaja Kjesrud Okstad - 957 72 798
 • Avdelingsleder Hilde Carin Storhaug - 952 63 714

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO LO Norge
LO Norge, juridisk avdeling
Søknadsfrist: 
05.06.2020
LOGO Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommune, FAMILIENS HUS
Søknadsfrist: 
12.06.2020
LOGO GIEK
Garantiinstituttet for eksportkreditt
Søknadsfrist: 
14.06.2020
LOGO Økokrim
Økokrim, Skatteteamet (Oslo)
Søknadsfrist: 
15.06.2020
LOGO ESA
The EFTA Surveillance Authority, Brussel, Belgium
Søknadsfrist: 
28.06.2020
LOGO Østgård
Advokatfirmaet Østgård DA, Tromsø
Søknadsfrist: 
01.07.2020