Jurister til Osloskolen

LOGO Oslo kommune
Søknadsfrist: 
14.04.2020

Vi søker to jurister til å være med å løse avdelingens spennende og varierte arbeidsoppgaver. Den ene stillingen er et vikariat med varighet til mars 2021. Den som ansettes er tiltenkt å ha et særlig ansvar for oppgaver innen personvern og offentlige anskaffelser, men vil også ha arbeidsoppgaver fra avdelingens øvrige arbeidsområder.

Jurister til Osloskolen

Oslo kommune, Utdanningsetaten

Juridisk avdeling i Utdanningsadministrasjonen består av åtte jurister i tillegg til leder. Avdelingen har en sentral funksjon i Utdanningsetaten gjennom sin bistand til skoleledere og administrasjonen, og håndterer et bredt spekter av juridiske problemstillinger. Sentrale fagområder er arbeidsrett, forvaltningsrett, offentlighetsloven, utdanningsrett, erstatningsrett, offentlige anskaffelser, personvern og kontraktsrett, samt behandling av varslingssaker. Avdelingens jurister samarbeider med Kommuneadvokaten i saker som føres for domstolene. I tillegg til bistand og rådgivning i enkeltsaker, holder avdelingens jurister kurs og skriver artikler.  

Den faste stillingen er en nyopprettet stilling og vil ha et hovedansvar for oppfølging og utredning av varslingsaker. Stillingen krever stor grad av selvstendighet. Det er ønskelig med erfaring fra utredningsarbeid. Den som tilsettes vil også jobbe med avdelingens øvrige oppgaveportefølje.

Etaten er i en omorganiseringsprosess, og det kan som følge av det bli endringer i arbeidsoppgavene.  

For begge stillinger er det ønskelig med tiltredelse medio august 2020.

Arbeidsoppgaver

Vikariat:

 • Bistand og rådgivning i enkeltsaker med spesielt fokus på personvern og offentlige anskaffelser
 • Juridisk rådgivning og bistand til Osloskolens ledere og etatens administrasjon innen alle avdelingens fagområder
 • Utredning av juridiske problemstillinger
 • Holde kurs og skrive artikler

Fast stilling:

 • Bistand og rådgivning i enkeltsaker med spesielt fokus på varslingsaker
 • Juridisk rådgivning og bistand til Osloskolens ledere og etatens administrasjon innen alle avdelingens fagområder
 • Utredning av juridiske problemstillinger
 • Holde kurs og skrive artikler

Kvalifikasjoner

Vikariat:

 • Juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap med gode resultater
 • Meget gode norskferdigheter - både skriftlig og muntlig
 • God formulerings- og formidlingsevne
 • Arbeidserfaring innen personvern og/eller offentlige anskaffelser vil bli vektlagt 
 • Relevant arbeidserfaring vil bli vektlagt 
 • For å bli vurdert som reell søker må det, sammen med søknaden, vedlegges kopi av vitnemål fra avlagt eksamen på fullført studieprogram  

Fast stilling:

 • Juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap med gode resultater
 • Meget gode norskferdigheter - både skriftlig og muntlig
 • God formulering- og formidlingsevne
 • Det kreves minst tre års erfaring fra relevant juridisk arbeid
 • Erfaring med varslingsaker, eller annet utredningsarbeid, vil bli vektlagt 
 • For å bli vurdert som reell søker må det, sammen med søknaden, vedlegges kopi av vitnemål fra avlagt eksamen på fullført studieprogram 

Personlige egenskaper

 • God rolleforståelse
 • Selvstendig, men er også god til å samarbeide med andre
 • Strukturert og analytisk 
 • Fleksibel, serviceinnstilt og løsningsorientert
 • Er flink til å balanserer effektivitet og grundighet
 • Trives med en hektisk arbeidshverdag med korte frister
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Et hyggelig arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere
 • En virksomhet preget av engasjement og faglig tyngde 
 • Faglig utvikling og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsavtale
 • Hyggelige lokaler på Helsfyr med svært god offentlig kommunikasjon

Om arbeidsgiveren

Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 700 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 14 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, PPT, fag- og voksenopplæringen i Oslo. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i tilfelle få varsel om. Tilsetting i grunnskolen eller i videregående skole, i aktivitetsskolen eller for å gi leksehjelp er betinget av det før tiltredelse fremlegges politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9.  

Les mer om Osloskolen på https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Gulating lagmannsrett
Gulating lagmannsrett
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO NVE
NVE, Juridisk seksjon
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO UNE
UNE Utlendingsnemnda
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO Justervesenet
Justervesenet
Søknadsfrist: 
28.09.2020
LOGO Boligbyggelaget NOBL
Boligbyggelaget NOBL
Søknadsfrist: 
30.09.2020
LOGO Br sund
Søknadsfrist: 
07.10.2020