Jurister med interesse for velferdsrett

LOGO Arbeids- og sos dep
Søknadsfrist: 
08.12.2019

Rådgiver/seniorrådgiver:

Vi søker to dyktige jurister som liker å jobbe i skjæringspunktet mellom fag og politikk.

Jurister med interesse for velferdsrett

Arbeids- og sosialdepartementet

Om stillingene

Vi har ledig en fast stilling og et engasjement med varighet på ett år i seksjon for arbeidsavklaringspenger og sosiale tjenester. Seksjonen består av dyktige jurister, samfunnsvitere og økonomer. Seksjonen har ansvar for arbeidsavklaringspenger, arbeidsrettet oppfølging, sosialtjenesteloven, departementets styring av Fylkesmannen og Helsetilsynet og koordineringen av avdelingens arbeid med sosialpolitikk/fattigdom.

 

Hos oss får du jobbe med lov- og utredningsarbeid innenfor seksjonens fagfelt. I tillegg til juridiske oppgaver, vil du også håndtere andre oppgaver relatert til departementets rolle som sekretariat for politisk ledelse. Seksjonen har et utstrakt samarbeid med andre departementer og aktører på feltet.

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap
 • Relevant erfaring fra departement, direktorat eller Fylkesmannen
 • Erfaring fra arbeid med utarbeidelse av lovforslag er en fordel
 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendig, strukturert og analystisk
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Vi tilbyr

 • et kompetent fagmiljø med engasjerte og hyggelige kolleger
 • spennende arbeidsoppgaver i skjæringspunktet mellom fag og politikk
 • fleksibel arbeidstid (inkl. sommertid)
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • lønnsspenn kr. 550 000-750 000

For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Generell informasjon

 • Arbeids- og sosialdepartementet ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen og dra nytte av den enkeltes samlede kompetanse. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av funksjonsevne, alder, kjønn, etnisitet, religion og seksuell orientering.
 • Departementet ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5 prosent av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en. Søkere som opplyser om at de har redusert funksjonsevne eller hull i CV’en vil bli innkalt til intervju, dersom de er kvalifiserte for stillingen. Departementet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.
 • For søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en, gjør vi oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad, dersom vedkommende blir ansatt.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøring.
 • Arbeidsspråket er norsk.

 Kontaktinformasjon

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør Vibeke Trålim på telefon 22 24 85 78.

Arbeids- og sosialdepartementet

Vil du være med og forme morgendagens velferdssamfunn?

Arbeids- og sosialdepartementet har ansvaret for arbeidsmarkedspolitikken, inntektspolitiske spørsmål, arbeidsrett, arbeidsmiljø og sikkerhet, pensjonspolitikken og velferdspolitikken. Departementet forvalter rundt en tredel av statsbudsjettet.

Vi er om lag 200 ansatte fordelt på seks avdelinger og en presse- og kommunikasjonsenhet.

Velferdspolitisk avdeling har ansvaret for politikken knyttet til inntektssikring gjennom sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, pleiepenger og hjelpemidler i folketrygden, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet.

Avdelingen har ansvaret for å koordinere regjeringens arbeid med å bekjempe fattigdom, og politikk- og fagutvikling for å bedre livssituasjonen til sosialt og økonomisk vanskeligstilte.  Avdelingen har også ansvar for å motvirke utstøting og inkludere personer med nedsatt arbeidsevne, syke og andre utsatte grupper i arbeidslivet.

Avdelingen bidrar i departementets arbeid med oppfølging av intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Gulating lagmannsrett
Gulating lagmannsrett
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO NVE
NVE, Juridisk seksjon
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO UNE
UNE Utlendingsnemnda
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO Justervesenet
Justervesenet
Søknadsfrist: 
28.09.2020
LOGO Boligbyggelaget NOBL
Boligbyggelaget NOBL
Søknadsfrist: 
30.09.2020
LOGO Br sund
Søknadsfrist: 
07.10.2020