Jurister e-helse

LOGO E-HELSE
Søknadsfrist: 
24.01.2021

Er du en dyktig jurist som vil jobbe i krysningsfeltet juss, IKT og helse? Vi søker deg som vil bruke jussen til å skape bedre samhandling i helsesektoren og pasientens helsetjeneste.

Jurister e-helse

Direktoratet for e-helse, Avdeling juss og informasjonssikkerhet

Direktoratet for e-helse skal styrke digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren for å understøtte effektive og sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Direktoratet skal legge til rette for nasjonal samordning og en helhetlig og forutsigbar e-helseutvikling. Visjonen vår er å skape et enklere Helse-Norge.

For å styrke direktoratets myndighetsrolle søker vi nå etter inntil fem juridiske rådgivere/seniorrådgivere. Vi har økt etterspørsel etter juridisk rådgivning internt og eksternt, innen mange juridiske fagområder. Juridiske virkemidler benyttes i økende grad innen e-helse og avdelingen har en viktig rolle i regelverksarbeid. Vi har også forvaltnings- og fortolkningsansvar for noen sentrale lovbestemmelser og forskrifter. Juristene er med fra start i Direktoratets programmer og prosjekter. Avdelingen har ambisjoner om mer utadrettet virksomhet og mer samarbeid om juss og personvern med sektoren.

Stillingene er faste og for tiden plassert i Avdeling juss og informasjonssikkerhet. Avdelingen er i vekst, og består i dag av 12 fagressurser. Vi er et fagorgan for informasjonssikkerhet og personvern i sektoren, samt juridisk fellesfunksjon for direktoratet.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er preget av nybrottsarbeid relatert til digitalisering av helse- og omsorgssektoren. Du vil i stor grad delta i utviklings- og strategiarbeid og i tverrfaglige prosjekter.

Dine arbeidsoppgaver blir blant annet å:

 • ha ansvar for juridisk rådgivning og utredninger i programmer og prosjekter
 • sørge for god juridisk bistand til andre avdelinger og miljøer i direktoratet
 • bidra med å forvalte, informere om og fortolke det regelverket Direktoratet har forvaltningsansvar for
 • bistå med regelverksutvikling og andre faglige innspill til Helse- og omsorgsdepartementet
 • besvare henvendelser av juridisk karakter
 • utarbeide veiledningsmateriell og maler som sektoren har behov for
 • bidra til samarbeid og kompetanseheving i sektoren på relevante juridiske områder og problemstillinger

Andre arbeidsoppgaver innen fagområdet kan bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjoner

For å lykkes som vår jurist, må du ha:

 • juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap
 • dokumentert kompetanse innen helserett og personvern
 • for seniorrådgiver kreves fem års relevant arbeidserfaring fra nevnte rettsområder
 • arbeidserfaring fra krysningsfeltet mellom juss og IKT
 • gode kommunikasjonsevner på norsk, både muntlig og skriftlig
 • god systemforståelse, samt interesse for teknologi og utvikling av digitale verktøy

For stilling som rådgiver er det ikke krav om fem års arbeidserfaring.

Vi ønsker også at du har:

 • kjennskap til helseregisterlovgivningen/helseregisterfeltet
 • kjennskap til ett eller flere av følgende rettsområder: offentlige anskaffelser, kontraktsrett, konkurranserett, statsstøtte, forvaltningsrett, offentleglova eller arkiv
 • arbeidserfaring fra prosjektarbeid
 • erfaring fra helsesektoren
 • erfaring fra statlig forvaltning
 • erfaring med og glede av å holde foredrag

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som brenner for å bruke jussen til å videreutvikle helsesektoren, og som motiveres av nye utfordringer og tverrfaglig samarbeid. For å lykkes i stillingen, er det avgjørende at du har en analytisk og energisk tilnærming til oppgaver med evne til å beholde fokus i komplekse saker. Videre er du en person med et helhetlig perspektiv som tar detaljer og konsekvenser med i vurderinger. Stillingen krever også at du er en systematisk person som planlegger langsiktig og foretar klare prioriteringer. Er du i tillegg omgjengelig og samvittighetsfull? Da kan det hende at vi ser etter nettopp deg!

Vi tilbyr

I Direktoratet for e-helse får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Våre ansatte opplever å ha en meningsfull jobb med interessante arbeidsoppgaver. Vi tilbyr deg et faglig sterkt, dynamisk og hyggelig miljø med høye ambisjoner. Du vil jobbe i team med dyktige og engasjerte medarbeidere og være med på å påvirke fremtidens e-helseløsninger.

 • stilling som rådgiver (stillingskode: 1434) eller seniorrådgiver (stillingskode: 1364) med årslønn som tilsvarer kr 545 300 – 887 000 (lønnstrinn 61– 83), avhengig av søkerens kvalifikasjoner. For svært godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid med sommertid fra mai til september og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden og sosiale aktiviteter
 • faglig utvikling med mulighet for kurs, hospitering ol.
 • moderne lokaler på Skøyen

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold og vi ønsker alle kvalifiserte kandidater velkommen til å søke, uansett alder, kjønn, arbeids -og livserfaring, hull i CV-en, seksuell legning, etnisk bakgrunn eller funksjonsevne. Direktoratet for e-helse ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5 prosent av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Anonymiserte opplysninger om søkerne kan bli brukt til statistikkformål.

Har du noen spørsmål om stillingen?

Ta gjerne kontakt med juridisk direktør Birgitte Jensen Egset på tlf. 93 44 65 75.

 

 

 

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Rådmannens stab
Søknadsfrist: 
15.06.2021
NORDEM
Søknadsfrist: 
16.06.2021
Kirkens Bymisjon
Søknadsfrist: 
17.06.2021
Juridiske tjenester, Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist: 
20.06.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
20.06.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021