Jurister - Anskaffelser/IKT/ Personvern

LOGO Oslo kommune
Søknadsfrist: 
18.03.2019

Konsernservice er Oslo kommunes kompetansesenter innen anskaffelser. Vi har ett av Norges ledende anskaffelsesmiljøer. Juridisk seksjon består av åtte jurister med bred erfaring innen anskaffelsesfeltet. Vi søker nå etter to jurister med erfaring fra anskaffelser, hvorav den ene også med erfaring fra IKT/personvernområdet.

Jurister - Anskaffelser/IKT/ Personvern

Oslo kommune, Utviklings- og kompetanseetaten

Arbeidsoppgaver

 • Juridisk bistand innen anskaffelser og tilhørende rettsområder
 • For stillingen innen IKT/personvern vil utvikling, gjennomføring og oppfølging av IKT-kontrakter i store prosjekter være en sentral oppgave.Videre vil det også være oppgaver i grenselandet anskaffelser/personvern, herunder arbeid med databehandleravtaler
 • Opplærings- og foredragsvirksomhet i konkrete anskaffelsesprosesser både internt og for øvrige virksomheter i kommunen 
 • Klagebehandling, forhandlinger og tvisteløsning, behandling av Oslo kommunes KOFA-klager 
 • Utvikling og forvaltning av regelverk, kontrakter og maldokumenter 
 • Bidra til den strategiske utvikling av anskaffelser i kommunen 
 •  
 • Stillingen passer for deg som:
 • Har bred erfaring fra og liker å jobbe med offentlige anskaffelser
 • Ønsker videre fordypning i fagfeltet
 • Er interessert i å jobbe i grensesnittet mellom fag og politikk 
 • Er selvstendig og har gode samarbeidsevner

Kvalifikasjoner

 • Cand. Jur eller master i rettsvitenskap 
 • Minst tre års erfaring med regelverket om offentlige anskaffelser 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • Fordel med dypbekunnskap innen minst ett av følgende områder: IKT-rett, GDPR, bygg/anlegg, immaterielle rettigheter og/eller statsstøtte

Utdanningsretning

 • Samfunnsfag og juridiske fag
 • Utdanningstittel: Cand. jur. eller master i rettsvitenskap

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet, Hovedfag/Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Du har engasjement og initiativ. 
 • Du er nyskapende og liker å jobbe med offentlige anskaffelser.
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper. 
 • Du er målrettet og har høy gjennomføringsevne. 
 • Du er analytisk, strukturert og har nese for det forretningsmessige.

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Hyggelig og godt arbeidsmiljø med høy faglig kvalitet
 • Gode utviklingsmuligheter og deltakelse på faglige arenaer både innenlands og utenlands 
 • Lønn etter avtale (lønnstrinn 52-68 i Oslo kommunes regulativ avhengig av kvalifikasjoner og erfaring)
 • Fleksitidsordning og overtidsbetaling 
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger

 

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Codex
Codex Advokat Oslo AS
Søknadsfrist: 
01.08.2019
LOGO IKA Møre og Romsdal
IKA Møre og Romsdal, Ålesund
Søknadsfrist: 
04.08.2019
LOGO Helsetilsynet
Statens helsetilsyn
Søknadsfrist: 
04.08.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Søknadsfrist: 
08.08.2019
LOGO Universitetet i Bergen
Universtietet i Bergen
Søknadsfrist: 
15.08.2019
LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
16.08.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Strategi og styring: Innkjøp
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Bufetat
Bufetat, Lillestrøm
Søknadsfrist: 
31.08.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019