Jurist/arealplanlegger

LOGO Larvik kommune
Søknadsfrist: 
12.02.2019

Virksomhet Arealplan har ledig en fast planleggerstilling fra 1. mars 2019. Vi kan tilby interessante arbeidsoppgaver i en spennende kommune med et høyt aktivitetsnivå. Du vil bli en del av et større team med dyktige medarbeidere.

Jurist/arealplanlegger

Arealplan, Larvik kommune
Bane NOR arbeider med en kommunedelplan for ny InterCity-trasé fra Tønsberg til Farriseidet vest for Larvik sentrum. Prosjektet går over flere år og vil ha store konsekvenser og avgjørende betydning for Larvik bys utvikling. Kommunen har nylig startet arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel og de 2 kommunedelplanene for Larvik by og Stavern by. Vi har også mange spennende reguleringsoppgaver er i prosess.
 
Arbeidsoppgaver
 • Juridisk rådgivning og saksbehandling.
 • Bestemmelser til kommunens overordnede planer.
 • Utredningsoppgaver på kommuneplannivå.
 • Behandle private og offentlige detaljerte reguleringsplaner for større og mindre utviklingsprosjekter.
 • Din kompetanse og dine interesser vil diskuteres inn i en helhetlig oppgavematrise for virksomheten.

Kvalifikasjoner

 • Jurist, arkitekt, samfunnsplanlegger, sosiolog, sivilingeniør, ingeniør eller annen relevant fagbakgrunn.
 • Du bør ha noen års erfaring fra byplanlegging/planlegging og/eller juridisk rådgivning fra en større kommune, regionalt nivå eller privat virksomhet.

Personlige egenskaper

 • Du kommuniserer og skriver i et klart språk,
 • Du er en selvstendig lagspiller,
 • Du trives med et høyt arbeidstempo,
 • Du er samfunnsengasjert,
 • Du synes det er interessant å arbeide i spenningsfeltet mellom fag og politikk,
 • Du har godt humør.

Vi tilbyr

 • konkurransedyktig lønn
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • hytteforening for ansatte
 • bedriftsidrettslag
 • bedriftshelsetjeneste
 • hyggelige og engasjerte kollegaer

   

  Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.
  Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om. Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter. Det er obligatorisk å legge ved relevante attester og vitnemål.  Annet

  Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag. Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noe. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige. En jobb med mening. Med mulighet til å utgjøre en forskjell. Det kan vi garantere at du får hos oss.

   

  Søkere til stillinger med krav til politiattest må legge dette frem før tiltredelse

SØK HER !

NB! Vennligst oppgi i søknaden at du fant stillingen her

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Oslo Met
OsloMet Divisjon forskning og utvikling
Søknadsfrist: 
21.08.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Strategi og styring: Innkjøp
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Sjøfartsdir
Sjøfartsdirektoratet, Haugesund
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Tr heim kommune
Trondheim kommune, Enhet for service og internkontroll
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Trondheim
Søknadsfrist: 
26.08.2019
LOGO Bufetat
Bufetat, Lillestrøm
Søknadsfrist: 
31.08.2019
LOGO Sjøfartsdirektoratet
Sjøfartsdirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
05.09.2019
LOGO Eurojuris
Frøstrup Løitegaard DA
Søknadsfrist: 
08.09.2019
LOGO NSOF
Norsk Sjøoffisersforbund, Oslo
Søknadsfrist: 
10.09.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019