Jurist - vergemål

Søknadsfrist: 
08.08.2021

Om stillingene

Vi har ledig fire faste stillinger ved vergemålsseksjonen, med tiltredelse så snart som mulig – både i Vadsø  og Tromsø.

Har du interesse for vergemålsloven så kan dette være en spennende stilling.

Hos oss vil arbeidsoppgavene være saksbehandling etter vergemålsloven, veiledning og opplæring av verger og vurdering om personer skal få oppnevnt verge.  

Du vil få jobbe med saksbehandling og veiledning. Du skal og vurdere om personer skal få oppnevnt verge, samt andre oppgaver som for eksempel når verger trenger samtykke til større disposisjoner.

Statsforvalteren er førstelinjetjeneste på området og det betyr mye kontakt med de som trenger verge, vergene og andre samarbeidsparter. Det er en meningsfull jobb hvor du bidrar til å ivareta enkeltpersoners interesser og rettssikkerhet.

Vergemålsseksjonen er en del av justis- og kommunalavdelingen, og du vil få erfarne kollegaer både i Vadsø og Tromsø.

Denne stillingen har kontorsted Tromsø. I tillegg er det ledig inntil tre stillinger i Vadsø.

Stillingene i Vadsø finner du her.

Jurist - vergemål

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Kvalifikasjonskrav

For å bli vurdert for stillingen, må du:

  • ha juridisk embetseksamen / master i rettsvitenskap
  • beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig

Vi ønsker at du:

  • jobber godt både selvstendig og i team
  • jobber effektivt og systematisk innenfor gitte frister
  • har god evne til å kommunisere

Kunnskap om samisk språk og kultur er en fordel.

Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt og ved vurdering av søkerne vil det bli tatt hensyn til hvordan søkerne kan komplettere vår øvrige avdeling.

For å bli ansatt som seniorrådgiver, krever vi som regel lengre relevant erfaring.

Vi ønsker mangfold

Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.  

Vi tilbyr

Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i kode 1434/1364, fra kroner 500.000,- til kroner 645.000,- brutto per år i Statens lønnsregulativ (tilsvarende lønnstrinn ca 56 - 70), avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn. Prøvetiden er seks måneder. 

Du får hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger.

Fra lønna trekkes 2 % til en av Norges beste pensjonsordninger i Statens pensjonskasse.

Vi har fleksibel arbeidstid og to timer i uka kan du trene i arbeidstiden i vårt treningsrom, eller være aktiv utendørs om du heller ønsker det. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

I Tromsø får du byliv, variert kulturtilbud og vill og vakker natur.

Er dette stillingen for deg?

Ring oss gjerne!

Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med seksjonsleder Nils Aadnesen på:

  • telefon 77 64 20 64
  •  mobil 941 64 933

Mer informasjon om Statsforvalterens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider.  

Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder

Dette må du ha med i søknaden

Du må legge inn CV og skrive søknaden din i jobbnorge-portalen. Du må legge ved vitnemål og relevante attester.

Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav. Les mer om dette her. Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no.  

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon. 

Om oss

Justis- og kommunalavdelingen ledes av Toril Feldt og er inndelt i seksjonene juridisk, vergemål og plan. Våre hovedoppgaver er kommunedialog, kommuneøkonomi, rettssikkerhet, vergemål og kommunal- og regional planlegging.

Vergemålsseksjonen skal sørge for at det oppnevnes verge for de som trenger det. Vergemålet kan omfatte både økonomiske og personlige interesser.

Vi har ansvar for å gi vergene opplæring, råd og veiledning. Vi forvalter penger for personer under vergemål og vi skal gi samtykke til større disposisjoner.

Du finner mer informasjon om vergemål på www.vergemal.no

Statsforvalteren er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.

Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. I tillegg har vi personalansvar for tolv nasjonalparkforvaltere som har kontorer nær nasjonalparkene.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Troms og Finnmark har grenser til tre land - Finland, Russland og Sverige. Dette er noen av grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord.

Søk stillingen

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Nasjonalmuseet
Søknadsfrist: 
26.09.2021
NAV
Søknadsfrist: 
27.09.2021
Universitetet i Bergen
Søknadsfrist: 
03.10.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
07.10.2021
NTNU
Søknadsfrist: 
07.10.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
11.10.2021
Norges Farmaceutiske Forening
Søknadsfrist: 
20.10.2021