Jurist til traineestilling

LOGO Arbeids- og sos dep
Søknadsfrist: 
15.08.2019

Vi har en ledig stilling som førstekonsulent/rådgiver i Velferdspolitisk avdeling. Stillingen lyses ut gjennom traineeprogrammet for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning, og varer i 1,5 år fra og med tilsettingsdato.

Jurist til traineestilling

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil bli innplassert i en av de tre seksjonene i avdelingen, men det må påregnes å jobbe innenfor hele avdelingens fagområde, herunder

 • arbeid med regelendringer knyttet til de helserelaterte ytelsene i folketrygden og sosialtjenesteloven
 • arbeid med enkeltsaker, henvendelser fra Stortinget mv. 

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap
 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • gode samarbeidsevner
 • evne til å jobbe strukturert

Karakterer kan vektlegges.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med viktige og komplekse saker som har stor betydning for samfunnet
 • et meget sterkt fagmiljø
 • fleksibel arbeidstid og medlemskap i Statens pensjonskasse
 • lønnsspenn kroner 450 000 – 590 000

Generell informasjon

 • Stillingen lyses ut gjennom traineeprogrammet for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning. Mer informasjon om innholdet i programmet og hvem som kan søke finner du her. 
 • Som søker må du ha høyere utdanning og nedsatt funksjonsevne. Departementet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysning om nedsatt funksjonsevne kan brukes til statistikkformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad, om vedkommende blir ansatt.

Kontaktperson

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør Sara Elisabeth Nordahl Bruvoll på telefon 92 208 564.

Om oss

Vil du være med og forme morgendagens velferdssamfunn?

Arbeid er viktig. Visjonen er et anstendig arbeidsliv tilgjengelig for alle som kan arbeide. Arbeids- og sosialdepartementet forvalter rundt en tredjedel av statsbudsjettet og et omfattende regelverk som har avgjørende betydning for arbeid og velferd. Departementet har ansvaret for arbeidsmarkedspolitikken, inntektspolitiske spørsmål, arbeidsrett, arbeidsmiljø og sikkerhet, pensjonspolitikken og velferdspolitikken. Departementet har vel 200 ansatte fordelt på seks avdelinger og departementsrådens stab, som inkluderer presse- og kommunikasjonsseksjonen.

Velferdspolitisk avdeling har oppgaver knyttet til inntektssikring, levekår og oppfølging av dem som har falt utenfor arbeidslivet grunnet helsemessige eller sosiale problemer. Avdelingen har ansvar for de helserelaterte ytelsene i folketrygden som sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, pleiepenger og hjelpemidler, og for sosialtjenesteloven. Koordinering av departementets arbeid med oppfølging av intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), og regjeringens arbeid med å bekjempe fattigdom og bedre levekår for svakstilte grupper ligger også til avdelingen. Avdelingen har vel 30 medarbeidere fordelt på tre seksjoner: Seksjon for sykepenger og inkluderende arbeidsliv, Seksjon for arbeidsavklaringspenger og sosiale tjenester, Seksjon for uføreytelser og internasjonale saker.

 

SØK HER !

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Notodden kommune
Notodden kommune
Søknadsfrist: 
03.12.2019
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
03.12.2019
LOGO Nasjonale forskn etiske komiteer
De nasjonale forskningsetiske komiteene
Søknadsfrist: 
08.12.2019