Jurist til traineestilling

LOGO Arbeids- og sos dep
Søknadsfrist: 
15.08.2019

Vi har en ledig stilling som førstekonsulent/rådgiver i Internasjonal og juridisk seksjon i Pensjonsavdelingen. Stillingen lyses ut gjennom traineeprogrammet for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning, og varer i 1,5 år fra og med tilsettingsdato.

Jurist til traineestilling

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsoppgaver

Du må påregne å jobbe innenfor hele seksjonens fagområde, herunder

 • bistand i forbindelse med seksjonens internasjonale arbeid
 • arbeid med regelendringer
 • arbeid med enkeltsaker
 • nødvendig informasjonsmateriell

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap
 • meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne i norsk og engelsk
 • gode samarbeidsevner
 • evne til å jobbe strukturert

Karakterer kan vektlegges.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med viktige og komplekse saker som har stor betydning for samfunnet
 • et meget sterkt fagmiljø
 • fleksibel arbeidstid og medlemskap i Statens pensjonskasse
 • lønnsspenn kroner 450 000 – 590 000

Generell informasjon

 • Stillingen lyses ut gjennom traineeprogrammet for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning. Mer informasjon om innholdet i programmet og hvem som kan søke finner du her.
 • Som søker må du ha høyere utdanning og nedsatt funksjonsevne. Departementet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysning om nedsatt funksjonsevne kan brukes til statistikkformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad, om vedkommende blir ansatt.

Kontaktperson

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør Anne-Louise Resberg på telefon 412 72 451.

Om oss

Vil du være med og forme morgendagens velferdssamfunn?

Arbeid er viktig. Visjonen er et anstendig arbeidsliv tilgjengelig for alle som kan arbeide. Arbeids- og sosialdepartementet forvalter rundt en tredjedel av statsbudsjettet og et omfattende regelverk som har avgjørende betydning for arbeid og velferd. Departementet har ansvaret for arbeidsmarkedspolitikken, inntektspolitiske spørsmål, arbeidsrett, arbeidsmiljø og sikkerhet, pensjonspolitikken og velferdspolitikken. Departementet har vel 200 ansatte fordelt på seks avdelinger og departementsrådens stab, som inkluderer presse- og kommunikasjonsseksjonen.

Pensjonsavdelingen har ansvaret for pensjonspolitikken, herunder arbeidet med pensjonsreformen. Avdelingen har ansvaret for folketrygdens alderspensjon, ytelser til gjenlevende ektefelle, barnepensjon, de offentlige tjenestepensjonsordningene, internasjonale trygderettslige spørsmål og etatsstyringsansvaret for Statens pensjonskasse og Pensjonstrygden for sjømenn.

Internasjonal og juridisk seksjon har ansvaret for folketrygdens medlemsskapsregler og folketrygdens forvaltningsrettslige bestemmelser, herunder regelverk knyttet til trygdemisbruk, gjennomføringen av trygdeforordningene i EØS-avtalen i norsk rett, bilaterale trygdeavtaler og andre internasjonale konvensjoner på trygdeområdet.

 

SØK HER !

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Notodden kommune
Notodden kommune
Søknadsfrist: 
03.12.2019
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
03.12.2019
LOGO Nasjonale forskn etiske komiteer
De nasjonale forskningsetiske komiteene
Søknadsfrist: 
08.12.2019