Jurist til skoleseksjonen

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020

Vil du bidra til å sikre et trygt og godt skolemiljø? 

Jurist til skoleseksjonen

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Om stillingen

Vi søker etter en dyktig jurist med interesse og engasjement for å arbeide med barn og unges rettigheter.

En viktig oppgave er å bidra til å sikre elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø.

Stillingen hører til skoleseksjonen på oppvekst- og barnevernavdelingen. Her får du 34 kolleger i Vadsø og Tromsø. Kontoret ditt er i Vadsø.

Vi som jobber i avdeling for oppvekst og barnevern har varierte og omfattende oppgaver. Vi skal bidra til at alle barn og unge får et godt utbytte av barnehagen og skolen. Barnekonvensjonen er “vår” lov. 

Vi skal ivareta barn og unges rettssikkerhet innenfor opplæringsloven, friskoleloven og forvaltningsloven. Vi behandler også klager etter introduksjonsloven.

Som jurist hos oss skal du behandle håndhevingsssaker, klagesaker, gjøre tilsyn, gi råd og veilede. 

Det kan også bli aktuelt med andre arbeidsoppgaver innenfor avdelingens ansvarsområde.

Jobben innebærer noe reising, en flott måte å bli kjent med Troms og Finnmark på.

Skolebarn | Foto: iStock

Skolebarn

Kvalifikasjonskrav

For å bli vurdert for stillingen, må du:

 • ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • beherske norsk svært godt både skriftlig og muntlig
 • kunne kommunisere godt med barn, unge og voksne
 • ha gode samarbeidsevner 
 • ha interesse for å veilede
 • ha evne til å arbeide selvstendig, målrettet og effektivt

Vi ønsker at du:

 • har gode juridiske ferdigheter
 • har erfaring fra arbeid med offentlig forvaltning

Kunnskap om samisk språk og kultur er et fortrinn. 

Personlig egnethet blir vektlagt og vi tar hensyn til hvordan din kompetanse og erfaring utfyller resten av skoleseksjonen.

Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.  

Vi tilbyr

Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i kode 1434/1364, mellom 490 000,- og 640.200,- kroner (tilsvarende lønnstrinn ca 55-70) i Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner. Prøvetiden er 6 måneder. 

For å bli vurdert som seniorrådgiver, må du ha lang erfaring fra arbeid i offentlig forvaltning.

Hyggelige og dyktige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Det er alltid noe nytt å lære hos Fylkesmannen og ingen dager er like.

Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. 

I Vadsø er det kort vei til flott turterreng, mange lag og organisasjoner og et godt kulturtilbud.

Vi kan vurdere å dekke flytteutgiftene dine og hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg.

Når du bor og jobber i det som tidligere var Finnmark fylke, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt.

Venner | Tegning: Fagereng skole

Tegning - fotball på skolen

Er dette en stilling for deg?

Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med seksjonsleder Liv-Inger Rystrøm på telefon 78 95 03 36 / 944 38 320 eller assisterende direktør Katharine Jakola på telefon 78 95 05 59 / 932 84 235.

Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider

Se vår Facebookside for statusoppdateringer og bilder. Les mer om Vadsø på vds-bloggen.

Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav. Les mer om dette her (difi.no). Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no.  

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi varsler deg hvis offentleglova ikke gir rom for å unnta navnet ditt.

Om avdelingen

Oppvekst- og barnevernavdelingen ledes av Hilde Bremnes og er inndelt i seksjonene barnehage, skole og barnevern.

Vi arbeider for å sikre:

 • at alle barn og unge i fylket vårt har det trygt og godt i barnehage og skole, at de får oppfylt sine rettigheter og at de får de gode tjenestene de har krav på
 • at alle barn og unge som trenger det får riktig hjelp til riktig tid av barnevernet
 • at barnekonvensjonen brukes på alle områder som berører barn og unges rettigheter

Dette gjør vi gjennom vårt arbeid som håndhevingsmyndighet i skolemiljøsaker, ved å føre tilsyn, behandle klagesaker, gi råd og veiledning og gjennom kvalitetsutviklingsoppgaver.

Foto: iStock Lek

Om Fylkesmannen

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene.

Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.

Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. I tillegg har vi personalansvar for tolv nasjonalparkforvaltere som har kontorer nær nasjonalparkene.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Troms og Finnmark har grenser til tre land - Finland, Russland og Sverige. Dette er noen av grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord. 

 

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO E-HELSE
Direktoratet for e-helse, Avdeling juss og informasjonssikkerhet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet, Førde
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO Oslo Met
OsloMet - Storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO JAG
JAG Assistanse AS
Søknadsfrist: 
31.01.2021
LOGO Namdal tingrett
Namdal tingrett
Søknadsfrist: 
01.02.2021
LOGO UNE
Utlendingsnemda UNE
Søknadsfrist: 
07.02.2021
LOGO Kommunal- og moderniseringsdep
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
08.02.2021
LOGO Elopak
ELOPAK, Oslo
Søknadsfrist: 
09.02.2021
LOGO Elopak
ELOPAK, Oslo
Søknadsfrist: 
09.02.2021
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
14.02.2021
LOGO Vest-Telemark tingrett
Vest-Telemark tingrett
Søknadsfrist: 
15.02.2021