Jurist til miljøavdelingen

LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Søknadsfrist: 
20.07.2020

Vi har ledig nyopprettet fast stilling som jurist på miljøavdelingen vår. Stillingen hører til seksjon for vilt og motorferdsel. Kontoret ditt blir i Vadsø.

Jurist til miljøavdelingen

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Om stillingen

Du skal delta i et prosjekt som skal veilede kommunene i gamle Finnmark og Nord-Troms de neste to årene. Din rolle i prosjektet blir å drive saksbehandling og gi råd og veiledning til kommunene i miljøregelverket.

Du får også andre oppgaver på miljøavdelingen, som kvalitetssikring av vedtak og ansvar for større saker som krever juridisk kompetanse.

Miljøavdelingen har 30 medarbeidere på kontorene i Tromsø og Vadsø. Vi er fordelt på fire seksjoner: vilt og motorferdsel, fisk og vannforvaltning, forurensning og naturvern. I tillegg har vi tolv nasjonalparkforvaltere som har kontorer i nærheten av nasjonalparkene.

Du blir en del av et større fagmiljø og får mange dyktige kolleger å samarbeid med. 

Kvalifikasjonskrav

For å bli vurdert til stillingen, må du ha:

 • master i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen
 • god muntlig og svært god skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • gode samarbeidsevner og interesse for å veilede
 • stor arbeidskapasitet med evne til å arbeide selvstendig, målrettet og effektivt
 • kjennskap til Troms og Finnmark og naturressursene i fylket

Vi ønsker at du:

 • har kjennskap til offentlig forvaltning
 • har kjennskap til miljølovgivningen
 • er utadvendt og flink til å bygge relasjoner 
 • bidrar positivt i arbeidsmiljøet
 • har kjennskap til samisk språk og kultur

Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.  

Vi tilbyr

Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i kode 1434/1364, med årslønn fra 490 000,- kroner til 640 200,- kroner brutto per år i Statens lønnsregulativ (tilsvarende lønnstrinn ca 55 - 70), avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn. Prøvetiden er 6 måneder.

Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger.

Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Gjennom pensjonskassen kan du også få tilbud om gunstig boliglån og forsikring.

Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. 

I Vadsø er det kort vei til flott turterreng, mange lag og organisasjoner og et godt kulturtilbud. Du kan lese mer om livet i Vadsø på vds-bloggen.

Vi kan vurdere å dekke flytteutgiftene dine og hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg.

Når du bor og jobber i det som tidligere var Finnmark fylke, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt.

Er dette en stilling for deg?

Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med Bente Christiansen på telefon 78 95 03 73.

Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider

Se vår Facebookside for statusoppdateringer og bilder. Les mer om Vadsø på vds-bloggen.

Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav. Les mer om dette her. Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no.  

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Vi tar kontakt med deg hvis offentleglova ikke gir rom for å unnta deg fra søkerlisten.  

Om oss

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene.

Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.

Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. I tillegg har vi personalansvar for tolv nasjonalparkforvaltere som har kontorer nær nasjonalparkene.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Troms og Finnmark har grenser til tre land - Finland, Russland og Sverige. Dette er noen av grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord.

Miljøavdelinga jobber for å ta vare på naturen og hindre forurensning og forsøpling.

Dette gjør vi ved å:

 • passe på at det tas hensyn til naturmangfold og friluftsliv i alle planer
 • sette strenge vilkår i utslippstillatelser for å  hindre skadelig forurensning
 • føre tilsyn med virksomheter
 • sikre god miljøtilstand i sjø, vassdrag og grunnvann
 • forvalte verneområder slik at verneverdiene opprettholdes
 • sikre bestander av laks, sjøørret og sjørøye
 • forvalte bestander av rovvilt i tråd med bestandsmål
 • jobbe for å redusere tap av sau og rein på utmarksbeite
 • bekjempe og hindre spredning av fremmede arter
 • samarbeide med våre naboland om felles arter, felles vassdrag og for å redusere forurensende påvirkning i vårt fylke

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Rogaland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
25.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Hedmark og Oppland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Troms og Finnmark statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Nordland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Kommunal- og moderniseringsdep
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO Vestfold tingrett
Vestfold tingrett
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO Drammen
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO EOS Utvalget
EOS Utvalget
Søknadsfrist: 
01.12.2020
LOGO NAV
NAV Klageinstans, Styringsenhet, Tønsberg
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Drammen kommune
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Wigemyr & Co
Wigemyr & Co, Kristiansand
Søknadsfrist: 
05.12.2020