Jurist til juridisk seksjon

LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020

Er du interessert i forvaltningsrett og plan- og bygningsrett? Har du erfaring fra offentlig forvaltning?

Jurist til juridisk seksjon

Om stillingen 

Vi ønsker oss en faglig sterk jurist som kan være med å styrke juridisk seksjon.

Vi tror du passer best og vil trives i denne stillingen hvis du har lang erfaring fra juridisk saksbehandling, er rask til å sette deg inn i nye problemstillinger og trives med ansvar. 

Vi er ute etter en jurist som kan ivareta sin egen saksportefølje på en selvstendig måte og som kan bidra i kompliserte og prinsipielle saker - eventuelt også innenfor andre saksområder. 

Du skal også gi råd og veiledning til fagfolk i kommunene, til innbyggerne i Troms og Finnmark og til andre aktører/sektormyndigheter og holde innlegg på kurs og konferanser.

Vi behandler saker innenfor mange lovområder, både som førsteinstans og som klageinstans for kommunale vedtak.

En stor andel av våre saker er klagesaker etter plan- og bygningsloven.

Vi har også mange saker knyttet til kommunelov, fri rettshjelp, offentleglova og annen generell og spesiell forvaltningsrett.

I det daglige samarbeider du i hovedsak med kolleger på seksjonen og på justis- og kommunalavdelinga. Jobben gir gode muligheter for faglig utvikling. 

På juridisk seksjon jobber det elleve jurister med kontor i Vadsø og Tromsø. Denne stillingen er plassert i Tromsø.

På justis- og kommunalavdelingen er vi til sammen 47 gode kolleger på kontorene i Vadsø og Tromsø.

Tromsø sentrum | Foto: Mapaid AS

Tromsø | Foto: Mapaid AS

Vi tilbyr

Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i kode 1434/1364, med årslønn fra 490 000,- kroner til 640 200,- kroner brutto per år i Statens lønnsregulativ (tilsvarende lønnstrinn ca 55 - 70), avhengig av kvalifikasjoner.

For særlig kvalifiserte søkere, kan vi vurdere høyere lønn.

Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %).

Prøvetiden er 6 måneder.

Et godt arbeidsmiljø. Hyggelige og dyktige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger.

Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Vill og vakker Troms- og Finnmarksnatur, byliv og et godt kulturtilbud.

Sommarøy | Foto: Anders Aasheim 

Sommarøy | Anders Aasheim

Kvalifikasjonskrav

For å være kvalifisert for stillingen som seniorrådgiver, må du:

 • ha juridisk embetseksamen / master i rettsvitenskap
 • ha lang og relevant erfaring fra juridisk saksbehandling i stat eller kommune eller ha annen særlig relevant arbeidserfaring
 • beherske norsk godt både skriftlig og muntlig

For å være kvalifisert for stillingen som rådgiver, må du:

 • ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • beherske norsk godt både skriftlig og muntlig

Vi ønsker at du:

 • har gode juridiske ferdigheter
 • jobber godt og selvstendig
 • fungerer godt sammen med andre fagpersoner i team
 • jobber effektivt og systematisk og overholder frister
 • har kjennskap til og interesse for kommunal og/eller statlig forvaltning
 • har god formidlingsevne

Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. 

Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Vi legger vekt på hvordan du med din kunnskap og erfaring kompletterer avdelingen og seksjonen for øvrig.

Er dette en stilling for deg?

Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no.

Mer informasjon om stillingen, får du ved å ta kontakt med avdelingsdirektør Toril Feldt på telefon 78 95 03 20 / 954 07 427 eller seksjonsleder Tone Selseth Bertheussen på telefon 77 64 20 37 / 484 61 760.

Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider. 

Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder.

Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav. Les mer om dette her (difi.no). Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no.  

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi varsler deg hvis offentleglova ikke gir rom for å unnta navnet ditt.

Hammerfest | Foto: iStock

Hammerfest

Om oss

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene.

Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.

Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. I tillegg har vi personalansvar for tolv nasjonalparkforvaltere som har kontorer nær nasjonalparkene.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Troms og Finnmark har grenser til tre land - Finland, Russland og Sverige. Dette er noen av grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord. 

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO E-HELSE
Direktoratet for e-helse, Avdeling juss og informasjonssikkerhet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet, Førde
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO Oslo Met
OsloMet - Storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO JAG
JAG Assistanse AS
Søknadsfrist: 
31.01.2021
LOGO Namdal tingrett
Namdal tingrett
Søknadsfrist: 
01.02.2021
LOGO UNE
Utlendingsnemda UNE
Søknadsfrist: 
07.02.2021
LOGO Kommunal- og moderniseringsdep
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
08.02.2021
LOGO Elopak
ELOPAK, Oslo
Søknadsfrist: 
09.02.2021
LOGO Elopak
ELOPAK, Oslo
Søknadsfrist: 
09.02.2021
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
14.02.2021
LOGO Vest-Telemark tingrett
Vest-Telemark tingrett
Søknadsfrist: 
15.02.2021