Jurist til fagområdet HR

LOGO Fylkesmannen i Oslo og Viken
Søknadsfrist: 
19.01.2020

Fylkesmannen i Oslo og Viken har ledig fast stilling som jurist innenfor fagområdet HR i Administrativ stab. Administrativ stab består av 24 medarbeidere fordelt på fagområdene, økonomi, regnskap, lønn, HR og intern service/drift. Stilingen er lokalisert i Moss.

Jurist til fagområdet HR

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Om oss

Fylkesmannen er statens representant i fylkene. Gjennom tilsyn, veiledning og dialog følger vi opp Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer for fylket. En sentral oppgave er å ivareta rettsikkerheten til innbyggerne og være klageinstans for kommunale vedtak. Fylkesmannen utfører i tillegg forvaltningsoppgaver for departementene innenfor miljøvern, landbruk, utdanning, helse, beredskap og sosial- og familierett.

Fylkesmannen i Oslo og Viken ble etablert 01.01.2019, med hovedsete i Moss. Embetet har tilsammen ca. 600 ansatte, fordelt på 7 avdelinger og 3 staber. Avdelingene er organisert i ulike seksjoner, som kan ha kontorplassering i Moss, Oslo og/eller Drammen.

 

Om stillingen

Fylkesmannen i Oslo og Viken har ledig fast stilling som jurist innenfor fagområdet HR i Administrativ stab. Administrativ stab består av 24 medarbeidere fordelt på fagområdene, økonomi, regnskap, lønn, HR og intern service/drift. Stilingen er lokalisert i Moss.

Vi søker etter en dyktig jurist med god organisasjonsforståelse og kunnskap om arbeidsrett og arbeidslivsspørsmål. Du vil jobbe med oppgaver innenfor fagområdet HR, og får muligheten til å bidra i utvikling og oppfølging av embetets personalpolitikk og lønns- og personalforvaltning.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra i utvikling og kvalitetssikring av regelverk og styrende dokumenter innen HR feltet
 • Saksbehandling knyttet til lov- og avtaleverk og embetets personalpolitikk
 • Bistå ved drøftinger og forhandlinger
 • Støtte og rådgivning til ledere
 • Sekretariatsfunksjon for samarbeidsutvalget
 • Oppgaver innenfor fagområdet ut ifra kompetanse og erfaring

Kvalifikasjonskrav

 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • God kunnskap om relevant lov- og avtaleverk
 • Relevant erfaring fra fagområdet HR, personalforvaltning eller arbeidsrett
 • Erfaring fra eller god kjennskap til offentlig forvaltning

 

 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode IKT-brukerkunnskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God vurderingsevne og rolleforståelse
 • Evne til å jobbe systematisk og målrettet

Vi kan tilby

Spennende oppgaver i utviklingen av et nytt embete. Du får jobbe sammen med dyktige kollegaer i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø. Vi tilbyr gode velferdsordninger og fleksibel arbeidstid.

Stillingen lønnes som seniorrådgiver i lønnsspennet kr. 570 000,- til 630 000,-, avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. (Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere). Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.

Har du spørsmål?

Ønsker du nærmere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med direktør administrativ stab Sten Yngve Solberg tlf. 45 63 88 81 eller seniorrådgiver Janne Rosli Lindström tlf. 69 24 70 56.

Fylkesmann er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til registreringsformål ifm regjeringens inkluderingsdugnad. Embetet er IA-virksomhet (inkluderende Arbeidsliv).

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten: jfr. Offentleglova §25. De det gjelder vil i så fall bli varslet før søkerliste settes opp.

 

SØK HER

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Nye Veier
Nye Veier AS
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
25.08.2020
LOGO Skatteetaten
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Søknadsfrist: 
25.08.2020
LOGO E-HELSE
Avdeling HR og organisasjon, Direktoratet for e-helse
Søknadsfrist: 
30.08.2020
LOGO E-HELSE
Avdeling juss og informasjonssikkerhet, Direktoratet for e-helse
Søknadsfrist: 
30.08.2020
LOGO EOS Utvalget
EOS-utvalgets sekretariat
Søknadsfrist: 
31.08.2020
LOGO EFTA
EFTA-domstolen, Luxembourg
Søknadsfrist: 
01.09.2020