Jurist til 1 års vikariat

LOGO DIBK
Søknadsfrist: 
16.06.2019

Vi søker en jurist til vår avdeling for byggeregler og digitalisering, som kan være med å tolke og formidle bygningsregelverket, og utvikle veiledning til byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift. Avdelingen arbeider med å tilrettelegge regelverket for mange brukergrupper med ulike forutsetninger. Avdelingen er ansvarlig for brukerkontakt og regelverksstøtte til kommuner, byggenæring og publikum. Utvikling av nye digitale løsninger er et sentralt arbeidsområde for avdelingen. Du vil inngå i vårt kompetente team av jurister, ingeniører og andre fagpersoner.

Jurist til 1 års vikariat

Direktoratet for byggkvalitet
Arbeidsoppgaver
 • Juridiske oppgaver knyttet til plan- og bygningsloven med underliggende forskrifter, slik som fortolkning, veiledning og formidling
 • Bidra til forenkling og tydeliggjøring av regelverk gjennom blant annet utvikling av digitale veivisere
 • Delta i tverrfaglige team gjennom prosjektarbeid
Kvalifikasjoner
 • Juridisk embetseksamen/mastergrad i rettsvitenskap og relevant erfaring
 • Erfaring fra arbeid med plan- og bygningsregelverket og offentlig forvaltning vil bli vektlagt
 • Forståelse og interesse for forenkling, digitalisering og brukerrettet regelverksarbeid vil bli vektlagt
 • Gode formidlingsevner på norsk, både muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner, utviklingsorientert og engasjert
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i team og se problemstillinger på tvers av fagområder
 • Trives med å bygge relasjoner internt og eksternt
Vi tilbyr
 • Utfordrende stilling i et godt og hektisk arbeidsmiljø på et område som får stor politisk oppmerksomhet 
 • Være en del av et sterkt fagmiljø og med stort selvstendig ansvar
 • Stillingen lønnes etter kvalifikasjoner som rådgiver, mellom kr 500 000 – 600 00
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med en god tjenestepensjonsordning, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring og mulighet for boliglån etter regler fastsatt av KMD
 • Direktoratet følger statens arbeidstidsordninger og har en god personalpolitikk
 • Arbeidssted er i våre hyggelige lokaler i Oslo 

  Vi er en del av statens inkluderingsdugnad og oppfordrer kvalifiserte søkere som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV om å søke. Vi gjør oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål jf regjeringens inkluderingsdugnad.
  Vi er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisitet. 

  Direktoratet er omfattet av offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister og en søker kan bli offentliggjort selv om vedkommende har bedt om å bli unntatt offentligheten. Vedkommende vil i så fall bli varslet før eventuell offentliggjøring skjer.

 

SØK HER!

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter innenfor bolig- og byggkvalitet, og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven. 

DiBK er sentral myndighet for det bygningstekniske regelverket, og tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper. I tillegg driver direktoratet ordningen for sentral godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven. Direktoratets arbeid er rettet mot kommunene, aktørene i byggeprosessen, byggevaremarkedet og publikum.

Direktoratet har 90 ansatte og har kontorer i Oslo og Gjøvik. DiBK er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
20.07.2020
LOGO Jurist
Juristforbundet - Samfunnsviterne - Samfunnsøkonomene
Søknadsfrist: 
25.07.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
01.08.2020
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
25.08.2020