Jurist - seniorrådgiver/rådgiver

LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Søknadsfrist: 
03.03.2019

Vår helse- og sosialavdeling søker erfaren jurist med kunnskap om helse- og omsorgslovgivningen. Avdelingen ledes av fylkeslege Anne Grethe Olsen og er inndelt i to seksjoner: en helse- og omsorg og en sosial- og familieseksjon med tilsammen 44 medarbeidere. Vi har kontorer i Vadsø og Tromsø. Denne stillingen er plassert ved kontoret i Vadsø.

Jurist - seniorrådgiver/rådgiver

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Om stillingen

Vi arbeider for å forbedre og videreutvikle helsetjenestene til befolkningen. Det gjør vi ved å forvalte lover og forskrifter innenfor helse-, omsorg-, sosial- og familieområdet.

Vi formidler statlige styringssignaler slik at tjenestene utvikler seg for å møte fremtidens utfordringer. Dette gjør vi gjennom å forvalte økonomiske tilskudd, veilede kommunene og bidra til å iverksette nasjonal politikk.

Som jurist hos oss får du brukt din kompetanse i tett samarbeid med andre jurister og profesjoner. Våre jurister jobber som selvstendige saksbehandlere, og i team der deres juridiske vuderinger er viktige. 

Arbeidsoppgaver

Juridiske oppgaver særlig knyttet til helse- og omsorgslovgivningen.

Tilsyn og revisjoner av utpekte fag- og tjenesteområder etter helse- og omsorgslovgivningen.

Behandling av saker som gjelder brukerrettigheter og tjenesteyters etterlevelse av helse- og omsorgslovgivningen.

Gi råd og veiledning overfor kommuner og annet tjenesteytende personell, publikum og brukere.

Opplæring, kursvirksomhet og andre utviklingsoppgaver innen helse og sosialområdet.

Du vil få saksbehandleroppgaver ut fra din faglige bakgrunn og avdelingens behov.

Kvalifikasjonskrav

Du må:

  • ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
  • ha god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
  • ha lang og relevant praksis for å tilsettes som seniorrådgiver
  • ha stor arbeidskapasitet, kunne arbeide effektivt og selvstendig, være strukturert og løsningsorientert

Vi ønsker at du har:

  • ha god faglig innsikt innenfor de aktuelle fagområdene og ha evne til å arbeide på tvers av faggrupper
  • gode samarbeidsevner og evne til å skape tillit
  • kjennskap til Finnmark, samisk språk og kultur

Vi tilbyr

Hyggelige arbeidsdager med gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger.

Lønn som rådgiver/seniorrådgiver, stillingskode 1434/1364 med årslønn kr 472.300,- til 631.700,- brutto per år (tilsvarende lønnstrinn 54-70) i Statens lønnsregulativ. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn. Fylkesmannen kan dekke flytteutgifter etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Prøvetiden er 6 måneder.

Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Når du bosetter deg i Finnmark, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt.

Vi har en vill og vakker Finnmarksnatur, fleksibel arbeidstid, treningsrom og mulighet for trening i arbeidstida. Det er også mulighet for å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv.

Er dette en stilling for deg?

Send søknad og vitnemål elektronisk HER

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med fylkeslege/avdelingsdirektør Anne Grete Olsen telefon 789 50 399/907 48 456, eller seksjonsleder Aina Irene Olsen på telefon 789 50 348/906 64 488. 

Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider. 

Se vår Facebookside for statusoppdateringer og bilder. Les mer om Vadsø på vds-bloggen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon

Om oss

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge for at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. Fylkesmannen i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Både Troms og Finnmark har grenser der tre land møtes. Finnmark grenser til Finland og Russland og Troms grenser til Finland og Sverige. Dette er noen av grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord.

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Oslo Met
OsloMet Divisjon forskning og utvikling
Søknadsfrist: 
21.08.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Strategi og styring: Innkjøp
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Sjøfartsdir
Sjøfartsdirektoratet, Haugesund
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Tr heim kommune
Trondheim kommune, Enhet for service og internkontroll
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Trondheim
Søknadsfrist: 
26.08.2019
LOGO Bufetat
Bufetat, Lillestrøm
Søknadsfrist: 
31.08.2019
LOGO Sjøfartsdirektoratet
Sjøfartsdirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
05.09.2019
LOGO Eurojuris
Frøstrup Løitegaard DA
Søknadsfrist: 
08.09.2019
LOGO NSOF
Norsk Sjøoffisersforbund, Oslo
Søknadsfrist: 
10.09.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019