Jurist - seniorrådgiver

LOGO Helsetilsynet
Søknadsfrist: 
04.08.2019

Statens helsetilsyn har det overordnede ansvaret for det faglige tilsynet med sosiale tjenester i Nav, barneverns-,helse- og omsorgstjenestene.

Jurist - seniorrådgiver

Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn skal utvikle tilsynsvirksomheten og drive kompetanseoppbygging. Videre skal vi medvirke til at erfaringer fra tilsyn blir gjort tilgjengelig for de politiske oppdragsgiverne våre, de som har ansvar for tjenestene og personellet der, brukere av tjenestene og befolkningen.

Avdeling for varsler og operativt tilsyn tar imot varsler om alvorlige hendelser fra spesialisthelsetjenesten i hele landet, og vi undersøker disse hendelsene på ulike måter. Fra og med 1. juli 2019 vil varselordningen omfatte alle som yter helse- og omsorgstjenester, både spesialisthelsetjenesten, kommunal helse- og omsorgstjeneste og private aktører. Pasienter og pårørende får samtidig varslingsrett. Avdelingen utfører også planlagte tilsyn etter regelverket om håndtering av blod, celler, vev og organer.

Vi søker en jurist som vil være med på å utvikle varselordningene med særlig fokus på å følge opp de enkelte varslene som tilsynsmyndighet. Vi legger stor vekt på tverrfaglig samarbeid. Arbeidet vil ta høyde for økte krav til digitalisering både i tjenestene og i forvaltningen. Du vil også bli involvert i vårt overordnede arbeid for å stadig utvikle effektive og nyttige tilsynsmetoder, og du vil du bli en del av et større fagmiljø.

Vi forventer at alle ansatte bidrar til å løse samfunnsoppdraget til Statens helsetilsyn på tvers av avdelingene.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i håndtering av varsler om dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker
 • Delta på tilsyn i helse- og omsorgstjenesten
 • Gjøre juridiske vurderinger i tilsynssaker som gjelder helsepersonell og virksomheter
 • Understøtte virksomhetenes ansvar for forsvarlige tjenester og arbeid for pasient- og brukersikkerhet
 • Informasjon og rådgiving til helse- og omsorgstjenestene
 • Oppsummering og formidling av erfaringer fra tilsyn
 • Bidra i videreutvikling av metoder for tilsyn
 • Videreutvikle samarbeidet med medarbeidere hos fylkesmannen
 • Foredrag og annen utadrettet virksomhet

Kvalifikasjoner

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Juridisk embetseksamen/Master i rettsvitenskap med gode resultater
 • Relevant arbeidserfaring
 • God forståelse av helse- og omsorgssektoren
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Evne til å jobbe både selvstendig og tverrfaglig
 • Stor arbeidskapasitet og evne til framdrift og gjennomføring
 • Gode samarbeidsevner

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Erfaring fra tilsyn eller annen kontrollvirksomhet
 • Erfaring med helserettslige problemstillinger
 • Erfaring fra utredningsarbeid
 • Kjennskap til og interesse for kvalitetsarbeid og internkontroll

Personlige egenskaper

Vi legger avgjørende vekt på at den som blir tilsatt er personlig egnet. Med dette mener vi at du må være fleksibel, og ha gode evner til tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon. Videre må du være nysgjerrig, strukturert, effektiv og engasjert. Du må like å arbeide grundig og ha gode analytiske egenskaper.

Vi tilbyr

Lønnsspenn kr 560 000 – 720 000. Fra lønnen blir det trukket 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. 

Statens helsetilsyn har sentrale lokaler i Oslo med egen kantine, egen sykkelgarasje med tilhørende garderobe, og trimrom som det er anledning til å benytte en time per uke i arbeidstiden. Statens helsetilsyn har fleksibel arbeidstid (jf. Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten).

Den statlige arbeidsstokken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i befolkningen. Målet er derfor å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og at det blir lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Vitnemål og attester skal vedlegges søknaden. Originaler/bekreftet kopi skal tas med til intervju. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten jf. offentlighetsloven § 25.

Kontaktinformasjon:

SØK HER !

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Nye Veier
Nye Veier AS
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
25.08.2020
LOGO Skatteetaten
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Søknadsfrist: 
25.08.2020