Jurist, Samfunn og miljø

LOGO Nes kommune
Søknadsfrist: 
09.03.2020

Kommunalområdet  Samfunn og miljø har ansvar for plan- og byggesaks- behandling, eiendomsforvaltning, kommunalteknikk, utbyggingsprosjekter og næring/landbruk.   Vi har behov for en juridisk rådgiver i 100% stilling. Stillingen tilhører kommunalsjefens stab.

Jurist, Samfunn og miljø

Nes kommune

Som juridisk rådgiver vil du få spennende arbeidsoppgaver i en variert arbeidshverdag. Du vil representere kommunen utad i dialog med utbyggere, grunneiere og innbyggere. I stillingen vil du ha ansvar for å følge opp og veilede innenfor plan- og byggesak, eiendom og kommunalteknikk . Vi ønsker deg til å bistå oss i arbeidet med kvalitetsheving og helhetlig saksbehandling.

Arbeidsoppgaver

 • Veilede eksterne og interne i plan- og bygningsloven 
 • Behandle/forberede klagesaker på byggesaker, men også andre saksområder kan bli aktuelle
 • Ulovlighetsoppfølging etter byggesaksdelen i plan- og bygningsloven 
 • Koordinere arbeidet med utbyggingsavtaler i forbindelse med utbygging i kommunen 
 • Behandle bygge- og deleforbud, refusjonssaker og ekspropriasjonssaker m.m. 
 • Behandle saker etter og gi råd om VA-regelverket
 • Avtalerett
 • Eiendomsrett
 • Husleierett

Kvalifikasjoner

 • Utdannet med master i rettsvitenskap eller Cand.jur, evt. tilsvarende fra utlandet godkjent i Norge

 • Det er ønskelig med kurs i spesiallovene tilknyttet sektoren, i hovedsak plan- og bygningsloven, men også kurs i VA-regelverket og annet relevant lovverk er ønskelig
 • Det er ønskelig med erfaring fra i hovedsak byggesak, men også plandelen av plan- og bygningsloven og utbyggingsavtaler m.m.
 • Det er ønskelig med erfaring fra avtalerett og forhandlinger 
 • Erfaring fra offentlig sektor. Herunder er det ønskelig med kjennskap til samspill mellom administrasjon og politikk 

Personlige egenskaper

 • Du må ha god arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig 
 • Du må være god på samarbeid
 • Du må være god på kommunikasjon – det vil si god juridisk framstillingsevne, både muntlig og skriftlig
 • Du må ha svært gode norskkunnskaper og ha fokus på klart språk
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt 

Vi tilbyr

 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø og utfordrende arbeidsoppgaver
 • En variert hverdag
 • Fleksibel arbeidstid
 • Sentral beliggenhet på øvre Romerike
 • Kort avstand til kollektivknutepunkt
 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Minst to referanser må oppgis

Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 6 mnd. prøvetid.

Kopier av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

Kontaktinformasjon:

 • Kommunalsjef Elisabet Frøyland - 911 68 699

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Øystre Slidre kommune
Øystre Slidre kommune
Søknadsfrist: 
31.03.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Nordland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
01.04.2020
LOGO Fylkesmannen i Agder
Fylkesmannen i Agder, Arendal
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Fylkesnemndene for barnevern
Fylkesnemnda i Oslo og Viken, Oslo
Søknadsfrist: 
19.04.2020