Jurist - rådgiver/seniorrådgiver

LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Søknadsfrist: 
25.05.2020

Er du interessert i forvaltningsrett og plan- og bygningsrett? Har du erfaring fra offentlig forvaltning?

Jurist - rådgiver/seniorrådgiver

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Om stillingen

Som juridisk rådgiver/seniorrådgiver på juridisk seksjon hos oss, skal du være saksbehandler og gi råd og veiledning til fagfolk i kommunene og til andre aktører/sektormyndigheter. Du får også en del utadrettede oppgaver - blant annet å holde innlegg på kurs og konferanser.

Dette er en stilling som gir deg gode muligheter for faglig utvikling, blant annet gjennom samarbeid på tvers av fagavdelinger internt og med andre fylkesmannsembeter i landet.

På juridisk seksjon jobber det elleve jurister med kontor i Vadsø og Tromsø. Denne stillingen er plassert i Vadsø. 

Juridisk seksjon avgjør saker innenfor mange lovområder, både som førsteinstans og som klageinstans for kommunale vedtak.

Arbeidet med klagebehandling av plan- og byggesaker utgjør en stor del av porteføljen vår. Vi har også mange saker knyttet til kommunelov, fri rettshjelp, offentleglova og annen generell og spesiell forvaltningsrett.

Vi skal gi kommunal- og forvaltningsrettslige råd og veiledning til kommuner og andre aktører/sektormyndigheter og bidra til å ivareta rettsikkerheten til innbyggerne i Troms og Finnmark.

Justis- og kommunalavdelingen er inndelt i seksjonene juridisk, vergemål og plan. Til sammen er vi 47 gode kolleger på kontorene i Vadsø og Tromsø. Hvis vi skulle få behov for det, kan du få muligheten til å bidra med juridisk relatert arbeid for de andre seksjonene på avdelingen.

Kvalifikasjonskrav

For å bli vurdert for seniorrådgiverstillingen må du:

  • ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
  • ha lang og relevant erfaring fra juridisk saksbehandling fra stat eller kommune eller ha annen særlig relevant arbeidserfaring
  • beherske norsk godt både skriftlig og muntlig

For å bli vurdert for rådgiverstillingen må du:

  • ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
  • beherske norsk godt både skriftlig og muntlig

Vi ønsker at du:

  • har gode juridiske ferdigheter
  • jobber godt og selvstendig
  • fungerer godt sammen med andre fagpersoner i team
  • jobber effektivt og systematisk og overholder gitte frister
  • har kjennskap til og interesse for kommunal og/eller statlig forvaltning

Vi legger vekt på hvordan du med din kunnskap og erfaring kompletterer avdelingen og seksjonen for øvrig.

Vi tilbyr

Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i kode 1434/1364, med årslønn fra 490 000,- kroner til 640 200,- kroner brutto per år i Statens lønnsregulativ (tilsvarende lønnstrinn ca 55 - 70), avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn. Prøvetiden er 6 måneder.

Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger.

Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). 

Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vill og vakker Troms- og Finnmarksnatur, mulighet for å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv og et godt kulturtilbud.

Fylkesmannen kan vurdere å dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg.

Når du bosetter deg i Finnmark, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt.

Du kan lese mer om livet i Vadsø på vds-bloggen.

 

Er dette en stilling for deg?

Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med avdelingsdirektør Toril Feldt på telefon 78 95 03 20 / 954 07 427 eller fungerende seksjonsleder Wilhelm Istad på telefon 78 95 04 06.

Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider. 

Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.

Om oss

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Både Troms og Finnmark har grenser der tre land møtes. Finnmark grenser til Finland og Russland og Troms grenser til Finland og Sverige. Dette er noen grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord.

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Gulating lagmannsrett
Gulating lagmannsrett
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO NVE
NVE, Juridisk seksjon
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO UNE
UNE Utlendingsnemnda
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO Justervesenet
Justervesenet
Søknadsfrist: 
28.09.2020
LOGO Boligbyggelaget NOBL
Boligbyggelaget NOBL
Søknadsfrist: 
30.09.2020
LOGO Br sund
Søknadsfrist: 
07.10.2020