Jurist (rådgiver/senior- rådgiver) til planseksjonen

LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Søknadsfrist: 
20.12.2020

Spennende stilling for jurist som trives med varierte oppgaver, høyt tempo og klare leveransekrav.

Jurist (rådgiver/senior- rådgiver) til planseksjonen

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Velkommen til planseksjonen

På planseksjonen er vi 15 kolleger som er klare for å ønske velkommen til en ny jurist på kontoret i Tromsø.

Du får én kollega som er jurist, vi andre har planfaglig kompetanse og spisskompetanse på fagområder som er gitt i vårt samfunnsoppdrag. Til sammen har vi et solid fagmiljø på kontorene våre i Vadsø, Kautokeino, Målselv og Tromsø. Stillingen er fast.

Planseksjonen er en av tre seksjoner på justis- og kommunalavdelingen. Vi er 47 kolleger totalt. Planseksjonen jobber med alle planer etter plan- og bygningsloven. Vi skal samordne høringsinnspill fra regionale statsetater og ha offentlig ettersyn av kommunale arealplaner.

Fylkesmannsembetet (Statsforvalteren fra nyttår) er en kunnskapsbedrift og jobber tett med dyktige medarbeidere med ulike fagbakgrunner.

Planarbeidet er spennende og vi forventer at søkere trives med varierte oppgaver, høyt tempo og klare leveransekrav. Jobben gir gode muligheter for faglig utvikling. 

Viktige oppgaver er:

 • saksbehandling og rådgivning overfor kommunene, fylkeskommunene og regional statsforvaltning
 • juridisk veiledning i plan- og bygningsloven internt hos oss og overfor samarbeidspartnere og kommuner
 • holde foredrag/kurs
 • tilrettelegge for og bistå Fylkesmannen når vi mekler i innsigelsessaker

Du må ha interesse for fylket. I disse tider reiser vi mer elektronisk enn fysisk - også en flott måte å bli kjent på. 

Kvalifikasjonskrav

For å bli vurdert for stillingen må du:

 • ha juridisk embetseksamen / master i rettsvitenskap
 • ha gode samarbeidsevner og interesse for å veilede
 • ha evne til å arbeide selvstendig, målrettet og effektivt
 • beherske norsk godt både skriftlig og muntlig

For å bli ansatt som seniorrådgiver, krever vi i utgangspunktet utdanning på masternivå og lengre relevant erfaring.

Vi ønsker at du:

 • har lang erfaring fra relevant juridisk saksbehandling med god kjennskap til kommunesektoren og offentlig forvaltning. Spesielt relevante fagområder for stillingen er areal- og samfunnsplanlegging.
 • har godt humør og lyst til å jobbe i team sammen med andre dyktige kollegaer
 • har god formidlingsevne
 • har gode juridiske ferdigheter

Vi søker etter en person som utfører arbeidet med engasjement og utholdenhet, som trives med høyt tempo og som leverer arbeid av god kvalitet.

Vi ønsker mangfold

Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.  

Vi tilbyr

Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i kode 1434/1364 med årslønn fra 490 000,- kroner til 643 000,- kroner brutto i Statens lønnsregulativ (tilsvarende lønnstrinn ca 55-70), avhengig av kvalifikasjoner. Prøvetiden er seks måneder. 

Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). 

Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. 

Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. I Tromsø får du også byliv, kulturtilbud og vill og vakker natur.  

Er dette en stilling for deg?

Ring oss gjerne

Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med

 • assisterende avdelingsdirektør Per Elvestad på telefon 77 64 2070 / 975 83 620 eller
 • seksjonsleder Hans Kristian Rønningen på telefon 77 64 20 47 / 48197600

Søk 

Du søker elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Dette må du ha med i søknaden: 

 • Søknadsbrev.
 • CV.
 • Vitnemål og relevante attester.

Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav. Les mer om dette her. Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no.  

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon. 

Om oss

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø.

Fra 1. januar 2021, bytter vi navn til Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider.  

Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. I tillegg har vi personalansvar for tolv nasjonalparkforvaltere som har kontorer nær nasjonalparkene.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Troms og Finnmark har grenser til tre land - Finland, Russland og Sverige. Dette er noen av grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord.

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Økokrim
ØKOKRIM
Søknadsfrist: 
17.01.2021
LOGO Council of Europe
Council of Europe, Directorate of Human Resources
Søknadsfrist: 
18.01.2021
LOGO Utenriksdep
Utenriksdepartementet
Søknadsfrist: 
21.01.2021
LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
22.01.2021
LOGO Oslo Met
OsloMet - Storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet, Førde
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO E-HELSE
Direktoratet for e-helse, Avdeling juss og informasjonssikkerhet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO JAG
JAG Assistanse AS
Søknadsfrist: 
31.01.2021
LOGO Namdal tingrett
Namdal tingrett
Søknadsfrist: 
01.02.2021
LOGO Vest-Telemark tingrett
Vest-Telemark tingrett
Søknadsfrist: 
15.02.2021