Jurist - Rådgiver/senior- rådgiver

LOGO Dir for strålevern og atomsikkerhet
Søknadsfrist: 
14.08.2019

Vil du være med å påvirke forvaltningen på et område som er viktig for samfunnet, med mulighet for å utvikle en stor kontaktflate både nasjonalt og internasjonalt? Har du lyst til å bidra til en forsvarlig avvikling av atomanleggene i Norge?

Jurist - Rådgiver/senior- rådgiver

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Avd atomsikkerhet og miljø, Bærum

Norge har to forskningsreaktorer som begge skal avvikles. Avviklingen, som vil pågå over flere tiår, skal skje innenfor rammen av atomenergiloven og forurensingsloven og vil reise nye juridiske problemstillinger. 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er myndighet og kompetanseorgan for atomsikkerhet, all bruk av stråling, for naturlig stråling og for håndtering av radioaktivt avfall og radioaktiv forurensning. Mandatet omfatter tilsyn, rådgivning, informasjon, kvalitetssikring, overvåkning, målinger innen strålevern og atomsikkerhet. DSA er også ansvarlig for den nasjonale atomberedskapen.

DSA, seksjon atomsikkerhet og forurensing har ansvar for forvaltning etter forurensningsloven når det gjelder radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall. Dette omfatter blant annet petroleumsvirksomhet, prosessindustri, sykehus og forskning. Seksjonen er forvaltningsmyndighet etter atomenergiloven og skal påse at avvikling og opprydding av de nukleære anleggene i Norge gjennomføres på en forsvarlig måte. Vi er et spennende tverrfaglig miljø som deltar i utviklingsarbeid både nasjonalt og internasjonalt.

Vi skal styrke vår juridiske kompetanse og søker derfor en jurist til vårt hovedkontor på Østerås i Bærum.  

Arbeidsoppgaver

 • Forvaltning etter atomenergiloven herunder regelverksarbeid og oppgaver knyttet til seksjonens øvrige arbeid på det nukleære området, inkludert sikkerhet, lagring og sluttdeponering av brukt brensel og annet radioaktivt avfall
 • Vurdere sikkerhetsanalyser, sikkerhetsrapporter, helse- og miljøkonsekvensvurderinger, å bidra til å utforme innstillinger til konsesjon til regjeringen etter atomenergiloven
 • Vurdere helse- og miljømessige konsekvenser når vi utarbeider tillatelser etter forurensningsregelverket, i utredningsspørsmål og ved andre typer forvaltningsoppgaver
 • Oppgaver knyttet til forvaltning av transport av radioaktivt materiale og radioaktivt avfall
 • Mulighet til å påvirke og utforme nasjonal strategi for håndtering av radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall
 • Oppgaver knyttet til den nasjonale atomberedskapen
 • Utstrakt samarbeid med departementer, andre offentlige etater og internasjonale miljøer særlig mot IAEA og OECD NEA 

Kvalifikasjoner:

 • Du er en dyktig jurist; Cand.jur. eller Master i rettsvitenskap
 • Du må ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi ønsker i tillegg at du har:

 • relevant erfaring fra offentlig forvaltning
 • kunnskap om og erfaring med forvaltning etter atomenergiloven og/eller forurensningsloven
 • erfaring fra juridisk utredningsarbeid og/eller regelverksutvikling
 • erfaring fra internasjonalt arbeid 

Personlige egenskaper:

 • Du er grundig, selvstendig og ansvarsfull
 • Du jobber effektivt, ser løsninger og har god gjennomføringsevne 
 • Du er en lagspiller som ser verdien av å dele kunnskap og erfaring  

Vi tilbyr

 • en utfordrende stilling med gode utviklingsmuligheter og samarbeid med anerkjente fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt.
 • et godt arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte kollegaer.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, fleksitidsordning og trening i arbeidstiden.
 • lønn etter Statens regulativ som rådgiver kr. 510 000 –565 000 per år eller som seniorrådgiver kr. 550 000 – 640 000 per år.
 • 6 måneders gjensidig prøvetid.
 

SØK HER !

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet.
Vi er fag- og forvaltningsmyndighet og arbeider for å redusere negative følger av stråling i samfunnet. Vi jobber for riktig og forsvarlig håndtering av strålekilder, medisinsk strålebruk og radioaktivt avfall og utslipp. Det er også vår oppgave å redusere folks eksponering for radon innendørs og for UV-stråling fra sol og solarium.

Vi arbeider for økt atomsikkerhet nasjonalt og internasjonalt og for ikke-spredning av radioaktivt materiale. Vi er ansvarlig for den nasjonale atomberedskapen og for god krisehåndteringsevne.

Vi er 115 ansatte, med hovedkontor på Østerås i Bærum og en seksjon i Tromsø og Pasvikdalen i Finnmark.

For mer informasjon se www.dsa.no

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Oslo Met
OsloMet Divisjon forskning og utvikling
Søknadsfrist: 
21.08.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Strategi og styring: Innkjøp
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Sjøfartsdir
Sjøfartsdirektoratet, Haugesund
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Tr heim kommune
Trondheim kommune, Enhet for service og internkontroll
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Trondheim
Søknadsfrist: 
26.08.2019
LOGO Bufetat
Bufetat, Lillestrøm
Søknadsfrist: 
31.08.2019
LOGO Sjøfartsdirektoratet
Sjøfartsdirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
05.09.2019
LOGO Eurojuris
Frøstrup Løitegaard DA
Søknadsfrist: 
08.09.2019
LOGO NSOF
Norsk Sjøoffisersforbund, Oslo
Søknadsfrist: 
10.09.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019