jurist | rådgiver | vikariat

LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Søknadsfrist: 
01.06.2020

Vil du jobbe med juridiske problemstillinger og opplæring og veiledning av verger?

jurist | rådgiver | vikariat

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Om stillingen

På vår vergemålsseksjon har vi et ledig vikariat som jurist. Ønsket oppstart er 1. juli 2020. Vikariatet varer i utgangspunktet 14 måneder, men kan bli forlenget. Kontorsted for stillingen er Vadsø.  Hos oss blir du en del av et team på fjorten, seks kolleger på kontoret i Vadsø og åtte kolleger på kontoret i Tromsø. Du får jobbe både selvstendig og i tett samarbeid med dyktige fagfolk. Vergemålsseksjonens viktigste målgrupper er vergehavere i Troms og Finnmark, verger, pårørende og andre samarbeidspartnere. Dine arbeidsoppgaver blir hovedsakelig saksbehandling etter vergemålsloven og veiledning og opplæring av verger. Saksbehandlingen spenner fra enkle og rutinemessige oppgaver til mer komplekse problemstillinger og utviklingsoppgaver - også innenfor det privatrettslige feltet.

Du finner mer informasjon om vergemål på vergemålsportalen.

Hvis vi skulle få behov for det, kan du få muligheten til å bidra med juridisk relatert arbeid for de andre seksjonene på avdelingen. Vergemålsseksjonen tilhørere justis- og kommunalavdelingen. Avdelingen er inndelt i seksjonene juridisk, vergemål og plan. Til sammen er vi 47 gode kolleger på kontorene i Vadsø og Tromsø.

Kvalifikasjonskrav

For å bli vurdert for stillingen, må du:

  • ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
  • beherske norsk godt både skriftlig og muntlig

Vi ønsker at du:

  • har gode juridiske ferdigheter
  • jobber godt selvstendig og i team
  • jobber effektivt og systematisk og overholder gitte frister
  • har evne til å kommunisere godt

Kunnskap om samisk språk og kultur er et fortrinn. 

Vi tilbyr

Lønn som rådgiver i kode 1434, med årslønn fra 490 000,- kroner til 570 000,- kroner brutto per år i Statens lønnsregulativ (tilsvarende lønnstrinn ca 55 - 63), avhengig av kvalifikasjoner. Prøvetiden er 6 måneder. Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Gjennom pensjonskassen kan du også få tilbud om gunstig boliglån og forsikring.  Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. I Vadsø er det kort vei til flott turterreng, mange lag og organisasjoner og et godt kulturtilbud. Du kan lese mer om livet i Vadsø på vds-bloggen. Vi kan vurdere å dekke flytteutgiftene dine og hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Når du bor og jobber i det som tidligere var Finnmark fylke, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt.

 

 

Er dette en stilling for deg?

Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no.  Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med seksjonsleder Ann-Karin Dahl Næss på telefon 915 20 152. Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider. 

Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.

 

 

Om oss

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.

Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. I tillegg har vi personalansvar for tolv nasjonalparkforvaltere som har kontorer nær nasjonalparkene.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Troms og Finnmark har grenser til tre land - Finland, Russland og Sverige. Dette er noen av grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord.

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Sykkylven kommune
Søknadsfrist: 
04.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
SKOLELEDERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Avdeling for Kvalitet og virksomhetsstyring, Direktørens stab
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Kristiansand Kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Oslo kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
16.08.2021
Jernbanedirektoratet
Søknadsfrist: 
18.08.2021
Helse Vest RHF
Søknadsfrist: 
23.08.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021