Jurist - rådgiver

LOGO Longyearbyen
Søknadsfrist: 
27.05.2020

Da vår kollega søker seg til nye utfordringer på fastlandet fra sommeren, er det ledig fast stiling som juridisk rådgiver med tiltredelse snarest

Jurist - rådgiver

Longyearbyen Lokalstyre

Stillingen er plassert i administrasjonssjefens stab, som utgjør til sammen tre årsverk, og 

omfatter områdene politisk sekretariat, rådgiver kvalitet- og beredskap og juridisk rådgiver. Juridisk rådgiver 

samarbeider med alle enheter i organisasjonen. 

Lovverket på Svalbard er annerledes enn i resten av Norge som følge av Svalbardtraktaten, slik at en del lover med 

tilhørende forskrifter ikke er gjort gjeldende på Svalbard. I tillegg til et komplekst lovverk, er det viktig å skille ut de 

sakene som kan løses lokalt og de sakene en bør søke ekstern bistand til. Vi søker derfor en allsidig jurist med god 

kjennskap til offentlig forvaltning, og som også evner å gjøre gode hensiktsmessige juridiske vurderinger.  

Sentrale arbeidsoppgaver / ansvarsområder vil være:

 • Juridisk rådgiver ved vedtak, vurderinger og høringer
 • Utarbeidelse og/eller evaluering av eksisterende rutiner 
 • Saker innen offentlig forvaltning knyttet til de ulike tjenesteområdene som LL har ansvar for
 • Oppfølging av rammeavtaler og kontraktsoppfølging i samarbeid med fagenhetene og økonomi 
 • Oppfølging av delegasjonsreglement, både politisk og administrativt 
 • Veiledning og kvalitetssikring av juridiske spørsmål og saksbehandling på tvers av enheter

LL er i en stadig utvikling og endring, så oversikten over oppgaver er ikke uttømmende. Øvrige oppgaver kan bli tillagt 

når organisasjonens behov, og den ansattes erfaring og kompetanse tilsier det.

Man kan bli pålagt oppgaver knyttet til Longyearbyen lokalstyres beredskapsarbeid

Kvalifikasjonskrav:

 • Juridisk embetseksamen/mastergrad i rettsvitenskap
 • Erfaring fra offentlig forvaltning og kommunal virksomhet 
 • Erfaring innen plan- og bygningsrett, kontraktsrett, utdanningsrett og barnevern vil telle positivt
 • Kjennskap til den særskilte lovgivningen på Svalbard, er ingen krav, men vil også bli tillagt vekt.  

Personlige egenskaper

 • At du trives med å jobbe i det offentlige
 • Strukturert, løsningsorientert og gode sosiale ferdigheter
 • Trives med å samarbeide med andre og har evne til å tilegne seg og dele kompetanse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Vi vil vektlegge personlig egnethet.

Longyearbyen lokalstyre kan tilby:

 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Hybelleilighet/leilighet etter avtale og iht. gjeldene retningslinjer for tildeling av bolig
 • Flyttegodtgjørelse etter nærmere avtale
 • Allsidig velferdstilbud, bla gratis treningskort, ulike sosiale arrangementer, våpen- og sikkerhetsopplæring m.m 
 • Unike opplevelser i et unikt miljø

Søknad sendes:

SØK HER!

Det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Gulating lagmannsrett
Gulating lagmannsrett
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO NVE
NVE, Juridisk seksjon
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO UNE
UNE Utlendingsnemnda
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO Justervesenet
Justervesenet
Søknadsfrist: 
28.09.2020
LOGO Boligbyggelaget NOBL
Boligbyggelaget NOBL
Søknadsfrist: 
30.09.2020
LOGO Br sund
Søknadsfrist: 
07.10.2020