Jurist - rådgiver

LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Søknadsfrist: 
03.12.2019

Er du jurist med interesse for helsejuss?  Setter du pris på godt faglig samarbeid?

Jurist - rådgiver

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Om stillingen

En av våre dyktige kollegaer skal ha permisjon og vi søker en jurist med interesse og engasjement for helsejuss som vikar.

Vikariatet er ledig fra begynnelsen av januar 2020 til 1. november 2020. Stillingen tilhører seksjon for helse og omsorg og kontorsted er på fylkeshuset i Tromsø.

Arbeidsoppgavene for stillingen spenner fra saksbehandling av rettighetsklager og tilsynssaker til generell rådgivning og veiledning.

Arbeidet er utadrettet og variert og utøves i knutepunktet mellom sentrale helsemyndigheter og aktørene i helse- og omsorgstjenesten som kommuner, helseforetak og private. Arbeidet er utpreget tverrfaglig og tverrprofesjonelt gjennom samarbeid i team.

Vi som jobber i helse- og sosialavdelingen er autorisert helsepersonell med ulik utdannings- og erfaringsbakgrunn. Vi har flere erfarne jurister. Vi jobber hardt og har det travelt, men vi har det mye artig i lag på avdelingen.

Alle innbyggerne i Troms og Finnmark er våre «kunder», i og med at alle på ulike måter og i ulik grad mottar helse- og omsorgstjenester.

Fylkesmannsembetets helse- og sosialavdeling har ansvar for å føre tilsyn med tjenester som dekker hele livsløpet. Våre innbyggere har rett til tjenester fra de er i mors liv og helt til livet slutter.

Kvalifikasjonskrav

Du må ha:

  • master i rettsvitenskap
  • gode samarbeidsevner og interesse for å veilede
  • evne til å jobbe selvstendig, målrettet og effektivt

I tillegg krever vi at du behersker norsk språk svært godt, både muntlig og skriftlig.

Vi ønsker at du har:

  • kjennskap til offentlig forvaltning
  • erfaring med og interesse for helsejuridiske problemstillinger

 

Vi tilbyr

Hyggelige arbeidsdager med gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger.

Lønn som rådgiver, stillingskode 1434 med årslønn fra 500 000- kroner til 552 800,- brutto (tilsvarende lønnstrinn 56-62) i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. 

Fleksibel arbeidstid, treningsrom, vill og vakker Tromsnatur og trening i arbeidstida. 

Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). 

Er dette stillingen for deg?

Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med assisterende helse- og sosialdirektør Snorre Manskow Sollid på telefon 77 64 21 68 / 913 69 001, eller seksjonsleder Anette Moltu Thyrhaug på telefon 77 64 20 49 / 951 43 523.

Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider

Se vår Facebookside for statusoppdateringer og bilder

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas § 25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.

Om oss

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. Fylkesmannen i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Både Troms og Finnmark har grenser der tre land møtes. Finnmark grenser til Finland og Russland og Troms grenser til Finland og Sverige. Dette er noen grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord.

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Sykkylven kommune
Søknadsfrist: 
04.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
SKOLELEDERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Avdeling for Kvalitet og virksomhetsstyring, Direktørens stab
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Kristiansand Kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Oslo kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
16.08.2021
Jernbanedirektoratet
Søknadsfrist: 
18.08.2021
Helse Vest RHF
Søknadsfrist: 
23.08.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021