Jurist og innkjøper

LOGO UDI
Søknadsfrist: 
17.06.2019

UDI søker erfaren jurist og innkjøper til nøkkelstillinger

Jurist og innkjøper

UDI

Innkjøper

Er du en innkjøper med kunnskap om offentlige anskaffelser som har lyst til å være med på digitalisering av innkjøpsarbeidet i UDI? Da kan dette være en stilling for deg.

Med hovedfokus på innkjøpsprosess og styring vil du bidra til at UDIs innkjøpsprosess er best mulig og godt implementert i organisasjonen.

 

Erfaren jurist

Har du lyst til å spille en nøkkelrolle i å sikre at UDIs anskaffelses- og forretningsjuridiske utfordringer og problemstillinger løses på best mulig måte?  

UDI kjøper tjenester og varer av et betydelig omfang i en kompleks setting. Det er store svingninger i behov og mange ulike krav som skal ivaretas, på et område som har stor offentlig oppmerksomhet. Hovedarbeidsområdene vil være innenfor offentlige anskaffelser, særlig helse- og sosialtjenester, kontraktsrett, erstatningsrett, tvisteløsning.  

 

 

Begge stillingene er i Strategisk anskaffelsesenhet som er en del av Analyse- og utviklingsavdelingen i UDI. Avdelingen har ansvar for budsjett, økonomi og virksomhetsstyring, strategiske anskaffelser, statistikk og analyse, utvikling av regelverk og praksis, internasjonalt samarbeid samt utviklings- og forbedringsarbeid i direktoratet. 

 

Du finner mer informasjon om stillingene på www.udi.no/jobb

SØK HER !

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
20.07.2020
LOGO Jurist
Juristforbundet - Samfunnsviterne - Samfunnsøkonomene
Søknadsfrist: 
25.07.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
01.08.2020
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
25.08.2020