Jurist og innkjøper

LOGO UDI
Søknadsfrist: 
17.06.2019

UDI søker erfaren jurist og innkjøper til nøkkelstillinger

Jurist og innkjøper

UDI

Innkjøper

Er du en innkjøper med kunnskap om offentlige anskaffelser som har lyst til å være med på digitalisering av innkjøpsarbeidet i UDI? Da kan dette være en stilling for deg.

Med hovedfokus på innkjøpsprosess og styring vil du bidra til at UDIs innkjøpsprosess er best mulig og godt implementert i organisasjonen.

 

Erfaren jurist

Har du lyst til å spille en nøkkelrolle i å sikre at UDIs anskaffelses- og forretningsjuridiske utfordringer og problemstillinger løses på best mulig måte?  

UDI kjøper tjenester og varer av et betydelig omfang i en kompleks setting. Det er store svingninger i behov og mange ulike krav som skal ivaretas, på et område som har stor offentlig oppmerksomhet. Hovedarbeidsområdene vil være innenfor offentlige anskaffelser, særlig helse- og sosialtjenester, kontraktsrett, erstatningsrett, tvisteløsning.  

 

 

Begge stillingene er i Strategisk anskaffelsesenhet som er en del av Analyse- og utviklingsavdelingen i UDI. Avdelingen har ansvar for budsjett, økonomi og virksomhetsstyring, strategiske anskaffelser, statistikk og analyse, utvikling av regelverk og praksis, internasjonalt samarbeid samt utviklings- og forbedringsarbeid i direktoratet. 

 

Du finner mer informasjon om stillingene på www.udi.no/jobb

SØK HER !

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Høyesterett
Norges Høyesterett
Søknadsfrist: 
19.06.2019
LOGO Hammerfest kommune
Hammerfest kommune
Søknadsfrist: 
19.06.2019
LOGO Politiet
Øst politidistrikt, Ski
Søknadsfrist: 
24.06.2019
LOGO Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Rogaland
Søknadsfrist: 
26.06.2019
LOG IKA Kgb
IKA Kongsberg
Søknadsfrist: 
01.07.2019
LOGO Universitetet i Bergen
Universtietet i Bergen
Søknadsfrist: 
15.08.2019
LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
16.08.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019