Jurist med interesse for personvernspørsmål

LOGO Politiet PFT
Søknadsfrist: 
02.07.2020

PFT søker nå etter en medarbeider til en nyopprettet fast stilling til avdeling for Anskaffelser og Juridisk, hovedkategori IKT

Jurist med interesse for personvernspørsmål

Politiets Fellestjenester

Politiets fellestjenester (PFT) er politiets nasjonale kompetanse- og servicesenter innenfor områdene materiell og logistikk, eiendom, lønn og regnskap, anskaffelser og juridisk rådgivning. Virksomheten er underlagt Politidirektoratet. Medarbeiderne i avdeling for Anskaffelser og Juridisk har ansvar for å gjennomføre anskaffelser, og inngå og forvalte rammeavtaler og kontrakter i tråd med kategoristrategi, kategoriens prioriteringer og gjeldende regelverk. 

Seksjon for hovedkategori IKT er i dag 10 personer som jobber dedikert med IKT-anskaffelser for hele politiet, i tett samarbeid med fagmiljøene i Politiets IKT-tjenester. 

Vi søker en faglig dyktig, strukturert og målrettet person som ønsker å bidra til ytterligere profesjonalisering av politiets arbeid med personvernlovgivningen, med spesielt fokus på databehandleravtaler. PFT har ansvaret for inngåelse og forvaltning av sentrale databehandleravtaler for hele politi- og lensmannsetaten, og medarbeideren vil være nasjonalt kontaktpunkt for hele politiet ved inngåelse av databehandleravtaler. Personen vil ha ansvaret for videreutvikling av prosesser for inngåelse av databehandleravtaler samt maler for avtaler, inngåelse og revidering av databehandleravtaler og kontroll av etterlevelse av inngåtte databehandleravtaler i samarbeid med behandlingsansvarlig enhet. I tillegg vil personen ha ansvar for juridisk rådgivning om personvern i PFT. 

Vi er ute etter en jurist som er nysgjerrig og ønsker å utvikle seg selv og avdelingen. Dette betyr at vi ikke nødvendigvis søker etter seniorkompetanse, og at medarbeideren like gjerne kan være en yngre jurist som har relevant erfaring fra annen virksomhet. Vil du være en del av et spennende fagmiljø i utvikling og bidra til å forme fremtidens politi, er dette jobben for deg.

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikling av prosess for inngåelse og forvaltning av databehandleravtaler.
 • Inngåelse og revidering av databehandleravtaler.
 • Videreutvikling av malverk for databehandleravtaler.
 • Nasjonalt kontaktpunkt for databehandleravtaler i politiet.
 • Ansvar for lagring, versjonskontroll og oversikt over alle databehandleravtaler i politiet.
 • Kontroll med databehandleres etterlevelse av databehandleravtaler.
 • Personvernrådgiver for PFT.
 • Juridisk rådgiver innenfor seksjonens arbeidsområde.

Kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap/cand.jur.
 • Kunnskap om personopplysningsloven og personvernforordningen.
 • Erfaring med inngåelse av databehandleravtaler.
 • God formidlingsevne i både norsk og engelsk muntlig og skriftlig.
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. I tillegg må du kunne sikkerhetsklareres til nivå HEMMELIG.

Det er ønskelig at du har:

 • Kunnskap om politiregisterloven.
 • Kunnskap om offentlig anskaffelsesregelverk.

Personlige egenskaper

Som person tar du initiativ til forbedringer og bidrar til utvikling. Du skaper gode relasjoner til de rundt deg, samarbeider godt både internt i avdelingen og med resten av organisasjonen ved å arbeide strukturert og prosessorientert og få andre med deg i endring og utvikling. Hos oss har vi en kultur for å gjøre hverandre gode!

Vi jobber både prosjektbasert og med egne leveranser, så derfor er det viktig at du også evner å motivere deg selv og utøve selvledelse på egne oppgaver.

Din arbeidsform er effektiv og du er i stand til å håndtere mange oppgaver parallelt, eksempelvis må du kunne håndtere både langsiktige prosjekter og ad hoc-oppgaver som måtte oppstå. Dette krever også at du har en helhetlig tilnærming til oppgaver og ser løsninger der de ikke alltid er åpenbare.

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi.
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (stillingskode 1364) fra kr. 650.000 - 820.000 brutto pr. år, alternativt som rådgiver (stillingskode 1434) fra kr. 550.000 - 650.000, i henhold til Statens lønnsregulativ avhengig av kompetanse. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info).
 • Gode arbeidsbetingelser, blant annet fleksibel arbeidstid, sommertidsordning og mulighet for trening i arbeidstiden.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Om arbeidsgiveren

Utviklingen av Politiets Fellestjenester (PFT) er et viktig virkemiddel i reformarbeidet i politiet. Flere og nye tjenester er tenkt lagt til PFT, og dette skal bidra til å frigjøre ressurser i politidistrikt og særorgan slik at de får mer kraft til de operative politioppgavene. PFT er politiets profesjonelle leverandør av etterspurte produkter og administrative tjenester. PFT er en pådriver for å utvikle et mer enhetlig politi gjennom innovasjon, standardisering og enhetlige løsninger. PFT er samarbeidspartneren som skaper stordriftsfordeler og synergier gjennom forpliktende samarbeid. Det er medarbeiderne i PFT som gjør det mulig å møte våre utfordringer og levere som lovet. Som medarbeider i Politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. 

www.politiet.no

SØK HER!

 

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Rogaland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
25.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Hedmark og Oppland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Troms og Finnmark statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Nordland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Kommunal- og moderniseringsdep
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO Vestfold tingrett
Vestfold tingrett
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO Drammen
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO EOS Utvalget
EOS Utvalget
Søknadsfrist: 
01.12.2020
LOGO NAV
NAV Klageinstans, Styringsenhet, Tønsberg
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Drammen kommune
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Wigemyr & Co
Wigemyr & Co, Kristiansand
Søknadsfrist: 
05.12.2020