Jurist med interesse for energi-, miljø- og vassdragsrett

LOGO NVE
Søknadsfrist: 
24.10.2019
Vi er på jakt etter deg som ønsker å jobbe med juridiske problemstillinger knyttet til fornybar energi, klimaendringer og sikker kraftforsyning. 
 

Jurist med interesse for energi-, miljø- og vassdragsrett

NVE Seksjon for juridisk rådgivning

Ved juridisk seksjon i NVE er det ledig 2 faste stillinger. Hos oss vil du få yte juridisk bistand innenfor et bredt spekter av NVEs ansvarsområder, som konsesjoner, samfunnssikkerhet, informasjonssikkerhet, beredskap, flom, skred, arealinngrep, klima og energimerking/energibruk. Vi jobber også med regelverksutvikling innenfor NVEs ansvarsområder med hovedvekt på forvaltnings- energi-, miljø- og vassdragsrett. I tillegg er EU/EØS-rett en viktig del av vårt arbeid. I seksjonen er vi i dag 12 jurister. 

Arbeidsoppgaver

 • juridisk bistand til organisasjonen i form av regelverksarbeid, tolkning og anvendelse av regelverk med mer
 • sentrale rettsområder for juridisk seksjon er energi- og vassdragsrett, forvaltningsrett, miljørett, EU/EØS-rett og annet regelverk tilknyttet NVEs ansvarsområder  

Kvalifikasjoner

 • det kreves juridisk embetseksamen.
 • 1-3 års erfaring og kunnskap om relevante rettsområder, gjerne fra flere av NVEs forvaltningsområder, og kjennskap til offentlig forvaltning. 
 • gjerne kjennskap til plan- og bygningslovgivningen, ekspropriasjon/ jordskiftelovgivningen, immaterialrettslovgivningen eller sikkerhetslovgivningen, inkl. IKT-rett og digitalisering, samt menneskerettigheter.
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk  

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å sette deg inn i nye problemstillinger og til å levere under tidspress. 
 • Du har evne til nytenking og strukturert arbeide. 
 • Du har god prioriterings- og gjennomføringsevne. 
 • Du er god på å drive prosesser.
 • Du er analytisk, nysgjerrig og lærevillig. 
 • Du er samarbeidsorientert og har evne til å tilpasse deg ulike fagmiljøer
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt 

Vi tilbyr

 • spennende faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver 
 • godt sosialt, tverrfaglig arbeidsmiljø
 • fleksible arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
 • flotte, nye lokaler på Majorstuen rett ved Frognerparken 
 • fleksibel personalpolitikk
 • mulighet for trening i arbeidstiden 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK). 
 • årslønn innenfor spennet kr 460.000 – 700.000 pr. år i stillingskodene førstekonsulent/ rådgiver/ seniorrådgiver (1407/1434/1364). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldene regler. 

I NVE har vi et tverrfaglig miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et personalpolitisk mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Vi ønsker derfor at alle kvalifiserte kandidater søker uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. NVE er også en IA – bedrift og vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.  

Kompetanse og erfaring må dokumentere med CV, vitnemål og attester. Vi ønsker at du legger ved vitnemål elektronisk til søknaden. Attester tas med til eventuelt intervju. Søknadspapirer returneres ikke.  

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.  

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).             

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
20.07.2020
LOGO Jurist
Juristforbundet - Samfunnsviterne - Samfunnsøkonomene
Søknadsfrist: 
25.07.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
01.08.2020
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
25.08.2020