Jurist med ambisjoner om å lede prosesser for å utvikle regelverk og IT løsninger på velferdsområdet

Søknadsfrist: 
07.02.2022
 
Om stillingen
Arbeids og velferdsdirektoratet har overordnet ansvar for forvaltning og utvikling av digitale løsninger, basert på regelverk, politiske føringer og etatens strategier. NAVs brukere skal tilbys digitale løsninger som gir enkel og hensiktsmessig kontakt med NAV på ytelsesområdet. NAVs saksbehandlere skal ha gode digitale arbeidsverktøy for rask og riktig saksbehandling.
Ytelsesavdelingen har ansvar for de fleste ytelsene i NAV, og er en avdeling med stor fremdrift. Vi samarbeider med departementet om regelendringer, kommuniserer med omverdenen om gjeldende regler og hvordan de virker i praksis. Vi bygger nå opp våre juridiske funksjoner, og er samtidig i gang med med en omfattende modernisering og videreutvikling av IT løsninger på ytelsesområdet. Det digitale utviklingsarbeidet foregår i produktområder (PO) og tverrfaglige produktteam som jobber etter smidig metodikk. Vi trenger deg som ledende jurist og koordinator på regelverksområdet i et PO, som juridisk støtte for teamene og ledelsen i produktområdet og i fagavdelingen.
Du vil også være kontaktledd i samarbeidet med andre produktområder, seksjoner i egen avdeling og andre avdelinger i direktoratet. Du har kompetanse, kraft og ideer som kan bringe oss fremover.
Søknadsfrist: 07.02.2022

Jurist med ambisjoner om å lede prosesser for å utvikle regelverk og IT løsninger på velferdsområdet

Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Seksjon Kompetanseutvikling , Oslo

 

Arbeidsoppgaver

 • Holde oversikt over og koordinere oppgaver på regelverksområdet i et produktområde og sørge for at oppgavene håndteres. Løpende kvalitetsikre regeltolkingen og juridiske vurderinger.
 • Sørge for oppdatert analyse av eksisterende regelverk og fremme utviklings- og endringsinnspil.
 • Bidra til strategisk regelverksutvikling og fasilitere prosesser for å få opp forslag til regelverksendringer. Tenke samarbeid internt og eksternt for å finne gode fremtidige løsninger.
 • Identifisere og løfte risiko til ansvarlig leder i fagavdelingene, samt PO leder.
 • Være produktområdets kontaktpunkt på regelverk, mot fagavdelingene og andre produktområder.
 • Systematisere og lede prosesser på møte- og samhandlingsarenaer, frem til avklaring oppnås.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen
 • Noen år med relevant arbeidserfaring
 • Interesse for og erfaring fra regelverksutvikling
 • Interesse for - og bør ha erfaring fra arbeid på et internasjonalt område/EØS
 • Ha kjennskap til produktutvikling
 • Forretningsforståelse og god kunnskap om NAVs virksomhet og samfunnsoppdrag
 • Erfaring fra koordinering og ledelse av komplekse faglige oppdrag

Du bør ha:

 • Erfaring fra et eller flere trygdefaglige rettsområder
 • Kunnskap om avhengigheter mellom juss og teknologi
 • Interesse og forståelse for brukerrettet arbeid og organisering på velferdsområdet
 • Kunnskap om transformasjon av regelverk i IT systemer

Personlige egenskaper

 • Du har meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du kan lede dialoger frem til beslutning og også selv ta beslutninger
 • Du er uredd og klar i dialog om konsekvenser av endringer og forlag, og gjennomfører i tråd med beslutninger som tas.
 • Du er nysgjerrig og lydhør for ulike standpunkt og opptatt av å finne løsninger
 • Du er effektiv og strukturert
 • Du er analytisk og kan tenke strategisk for å utvikle området

Vi tilbyr

Stilling utlyses som Seniorrådgiver 1364 i lønnspenn 750 000-900 000. Spennende oppgaver på et viktig samfunnsområde i stadig endring. Et inspirerende tverrfaglig arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kolleger, mange utviklingsmuligheter blant annet være med på å påvirke utformingen av fremtidens ytelser og systemløsninger. 

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: NAV

Sted: Fyrstikkalléen 1, 0661 Oslo

Hjemmekontor: Hybrid (noe hjemme, noe på arbeidsplassen)

Ansettelsesform: Fast

Prosent: 100 %

Heltid/deltid: Heltid

Antall stillinger: 2

Sektor: Offentlig

Kontaktinformasjon

Anne-Louise Nore, Seksjonsjef, 482 89 708

Liv Tove Espedal, Seksjonsjef, 416 14 494

Arbeidssted

Fyrstikkalléen 1

0661 Oslo

SØK HER

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

FEE-Påtale finans og spesiallov, Oslo politidistrikt
Søknadsfrist: 
27.05.2022
Universitetet Stavanger
Søknadsfrist: 
29.05.2022
Erfaren jurist, økonom eller revisior, juridisk avdeling i Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
06.06.2022
OsloMet - storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
12.06.2022