Jurist - landbruk og miljø

LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Søknadsfrist: 
12.03.2020

Fylkesmannen i Innlandet, landets fremste landbruksfylke, søker etter jurist med interesse for landbruk og miljøvern. Stillingen vil hovedsakelig bli tillagt oppgaver med saksbehandling etter jord- og konsesjonslov, men også annet relevant lovverk innenfor virksomhetsområdets fagansvar vil være aktuelt. Juridisk veiledning internt og av kommuner, er også tillagt stillingen.

Jurist - landbruk og miljø

Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer

Stillingen inngår i et team med fire jurister innenfor landbruks- og miljøområdet. Stillingen er plassert i virksomhetsområdet Miljøvern, landbruk og næringsutvikling, enhet Areal og klima, og ønskes besatt snarest. Du vil få 15 kollegaer som arbeider med saker innenfor arealplanlegging, klima, eiendomslovgivningen i landbruket, motorferdsel og GIS. Enheten samarbeider nært med flere departementer, direktorater og annen regional forvaltning. Kontorsted er Lillehammer.

Kvalifikajsonskrav

Utdanningsnivå:  Master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen

I tillegg ønsker vi gjerne at du har

  • kjennskap til offentlig sektor
  • erfaring fra arbeid med landbrukslovgivningen
  • gode skriftlige og muntlige ferdigheter
  • evne til å ta initiativ og arbeide både selvstendig og i team

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi tilbyr

  • arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og faglig spennende oppgaver
  • gode muligheter for faglig utvikling
  • moderne kontorlokaler nær offentlig kommunikasjon
  • avlønning som rådgiver, stillingskode 1434 (lønnsspenn 500.000-575.000) eller seniorrådgiver stillingskode 1364, (lønnsspenn 540.000-650.000), avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes
  • god pensjonsordning i Statens pensjonskasse
  • fleksibel arbeidstid

Tilsetting skjer etter gjeldende lover, instrukser og reglement. Prøvetiden er 6 måneder.

 

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Øyvind Gotehus, tlf. 62 55 11 66 / 970 66 707. 

Nærmere informasjon om Fylkesmannen i Innlandet finnes på https://www.fylkesmannen.no/innlandet.

Fylkesmannen i Innlandet legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Fylkesmannen ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentlighetslovens § 25.

Om fylkesmannen

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i Innlandet. Vi skal arbeide for at statlig politikk kan bli fulgt opp i fylket. Vi har oppdrag fra 12 departementer og 9 direktorater og er organisert i 4 virksomhetsområder.

Vi har sektorvise forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt at vi skal bidra til et helhetlig perspektiv overfor Innlandets 46 kommuner. Vi driver også kompetanseheving og bidrar til utvikling innenfor våre ansvarsområder.

 

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Øystre Slidre kommune
Øystre Slidre kommune
Søknadsfrist: 
31.03.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Nordland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
01.04.2020
LOGO Fylkesmannen i Agder
Fylkesmannen i Agder, Arendal
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Fylkesnemndene for barnevern
Fylkesnemnda i Oslo og Viken, Oslo
Søknadsfrist: 
19.04.2020