Jurist Jernbanedirektoratet - Juridisk seksjon

Søknadsfrist: 
18.08.2021

Jernbanedirektoratets samfunnsoppdrag er å nå overordnede mål om en effektiv, sikker og miljøvennlig jernbanesektor. Jernbanedirektoratet skal ivareta den strategiske, helhetlige og overordnede koordineringen og planleggingen av jernbanesektoren og skal legge samfunnsøkonomiske lønnsomhetsvurderinger til grunn for sin virksomhet. Vi skal også definere og kjøpe tjenester innen infrastruktur, persontrafikk og togmateriell.

Jurist Jernbanedirektoratet - Juridisk seksjon

Jernbanedirektoratet

VI SØKER JURIST TIL VÅRT DYKTIGE JURISTTEAM

 

OFFENTLIG ANSKAFFELSE - KONTRAKTSRETT - STATSSTØTTE

I Jernbanedirektoratet får du jobbe med spennende juridiske temaer i utviklingen av en fremtidsrettet og effektiv jernbanesektor. Du får muligheten til å være en del av løsningen for et mer bærekraftig og klimavennlig samfunn, og jobbe i en synlig sektor det satses på.Stillingen inngår i juridisk seksjon og er en del av et kompetent og utviklende fagteam, med godt arbeidsmiljø og en god delingskultur. Seksjonen er ansvarlig for juridisk bistand til hele Jernbanedirektoratet, og er aktivt med i utvikling av jernbanen. Stillingen skal bidra med juridisk fagkompetanse gjennom rådgivning og bistand, både ved direkte forespørsler fra andre seksjoner, men også gjennom å delta i prosjekter som innehar juridiske problemstillinger. Til rollen ligger det også et medansvar i å videreutvikle juridisk kompetanse internt i egen seksjon, og i Jernbanedirektoratet for øvrig. Arbeidsoppgaver som inngår i rollen, er blant annet:

 • Gi juridisk bistand i arbeidet med å konkurranseutsette, inngå og følge opp avtaler om persontrafikk med ulike persontrafikkoperatører
 • Gi juridisk bistand i anskaffelsesprosesser
 • Bistå med juridisk kompetanse i arbeid med regelverksutvikling for jernbanesektoren
 • Bistå med løpende juridisk rådgivning til direktoratets ledere og medarbeidere
 • Bistå med intern opplæring av øvrige medarbeidere i juridiske spørsmål
Kvalifikasjoner
 • Krav om juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • Relevant erfaring fra juridisk arbeid
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Personlige egenskaper vektlegges
 • Følgende vektlegges, men er ikke avgjørende:

  - gode akademiske resultater / god juridisk kompetanse

  - kunnskap innen/erfaring fra arbeid med: regelverket for offentlig støtte (statsstøtterettslige emner), regelverk for offentlige anskaffelser, kontraktsrett og/eller EU-/EØS-rett

  - erfaring fra lov- eller forskriftsarbeid

  - erfaring fra offentlig forvaltning
Personlige egenskaper

Vi søker deg som kan jobbe operativt og selvstendig med egen saksportefølje. Du må kunne arbeide strukturert og være din egen pådriver, ha god gjennomføringsevne, evne til å raskt å sette deg inn i saker, forstå kompleksitet, og være nysgjerrig på utfordringer og problemstillinger.

 

Rett person for rollen kan samarbeide godt med andre, er villig til å dele egen kompetanse og konstruktivt bidra inn i felles løsninger og prestasjoner. Til grunn ligger gode kommunikasjons- og formidlingsegenskaper og god forståelse for offentlig forvaltning. Det er avgjørende at vår nye jurist har høy integritet og står trygt i egen rådgivning omkring juridiske forhold og prosesser, også når disse blir utfordret.

Vi tilbyr
 • Gode utviklingsmuligheter og spennende oppgaver i en sektor det satses på
 • Mulighet til å bidra til en bærekraftig utvikling av samferdselssektoren i Norge
 • Et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse
 • Fleksible arbeidstidsordninger, god pensjonsordning gjennom medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Moderne kontorlokaler sentralt i Oslo sentrum like ved Oslo S
 • Stillingen avlønnes jf. Statens lønnsregulativ, stillingskode 1434 Rådgiver, med et lønnsspenn i brutto årslønn fra kr 468 300. til 650 000,-. eller stillingskode 1364 Seniorrådgiver med et lønnsspenn i brutto årslønn fra kr 535 000,- til kr 815 000,-., avhengig av kvalifikasjoner og erfaring

Vi vil at alle som jobber i Jernbanedirektoratet skal kunne identifisere seg med våre verdier; nytenkende, åpen, modig og kompetent.

 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller lignende.I samsvar med offentlighetsloven § 25 vil offentlig søkerliste foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må det begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å bli unntatt. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden.

 

Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.

 

Vi ønsker å raskt komme i dialog med interesserte kandidater, i god tid før søknadsfrist.

Ønsker du mer informasjon om stillingen, kontakt våre rådgivere i The Assessment Company, Gro-Anett S. Haugen tlf. 974 08 693, Hilde Heines Bachmann tlf. 408 51 957 eller Ida Beinnes Hoff tlf. 489 59 465.

Vi ser frem til å motta søknad og CV innen søknadsfristen 18. august 2021.

 

Biskop Gunnerus’ gate 14 A, 0185 OSLO, Norge

Map

 Åpne veibeskrivelse

 

Gro-Anett Haugen

Partner, AC

 97408693

 

Hilde Heines Bachmann

Management Consultant, AC

 40851957

Ida Beinnes Hoff

Partner, AC

 48959465

 

Jernbanedirektoratet skal legge til rette for at aktørene i sektoren gir samfunnet nye og helhetlige løsninger for transport av passasjerer og gods.

Hver dag frakter jernbanen over 200 000 passasjerer og 95 000 tonn gods og er en viktig del av infrastrukturen i samfunnet. Vår oppgave er å sørge for at jernbanesektoren drives på en mest mulig sikker, effektiv og miljøvennlig måte.

Jernbanedirektoratet har også ansvaret for Norsk fagskole for lokomotivførere og ivaretar historien gjennom Norsk Jernbanemuseum.

For mer informasjon se: http://www.jernbanedirektoratet.no/

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Nasjonalmuseet
Søknadsfrist: 
26.09.2021
NAV
Søknadsfrist: 
27.09.2021
Universitetet i Bergen
Søknadsfrist: 
03.10.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
07.10.2021
NTNU
Søknadsfrist: 
07.10.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
11.10.2021
Norges Farmaceutiske Forening
Søknadsfrist: 
20.10.2021