Jurist innenfor fagområdet HR

LOGO Fylkesmannen i Oslo og Viken
Søknadsfrist: 
03.06.2019

Fylkesmannen i Oslo og Viken har ledig fast stilling som jurist innenfor fagområdet HR i Administrativ stab. Fylkesmannen er inne i en spennende utviklings- og omstillingsprosess som følge av sammenslåing av embetene Oslo og Akershus, Buskerud og Østfold. Administrativ stab består av 24 medarbeidere fordelt på fagomårdene økonomi, regnskap, lønn, HR og intern service/drift.

Jurist innenfor fagområdet HR

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Vi søker en dyktig jurist med god organisasjonsforståelse og kunnskap om arbeidsrett og arbeidslivsspørsmål. Du vil jobbe med oppgaver innenfor fagområdet HR, og får muligheten til å bidra i utvikling og oppfølging av embetets personalpolitikk og lønns- og personalforvaltning. Stillingen er lokalisert i Moss.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra i utvikling og kvalitetssikring av regelverk og styrende dokumenter innnen HR feltet
 • Saksbehandling knyttet til lov- og avtaleverk og embetets personalpolitikk
 • Bistå ved drøftinger og forhandlinger
 • Støtte og rådgivning til ledere
 • Sekretariatsfunksjon for samarbeidsutvalget

Kvalifikasjonskrav

 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • God kunnskap om relvant lov- og avtaleverk
 • Relevant erfaring fra fagområdet HR, personalforvaltning eller arbeidsrett
 • Erfaring fra eller god kjennskap til offentlig forvaltning
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode IKT-brukerkunnskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God vurderingsevne og rolleforståelse

Personlig egnethet og fagteamets behov for faglig profil vil bli vektlagt ved tilsetting.

Vi kan tilby

Spennende og utfordrende oppgaver i et nytt embete. Du får jobbe sammen med dyktige kollegaer i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø. Vi tilbyr gode velferdsordninger og fleksibel arbeidstid. Stillingen er ledig fra 1. august 2019.

Stillingen lønnes som seniorrådgiver i lønnsspennet kr. 550.000,- til 630.000,-, avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.

Har du spørsmål?

Ønsker du nærmere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med direktør for administrativ stab Sten Yngve Solberg, tlf. 456 38 881 eller seniorrådgiver Janne Rosli Lindström, tlf. 69 24 70 56.

Fylkesmann er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til registreringsformål ifm regjeringens inkluderingsdugnad. Embetet er IA-virksomhet (inkluderende Arbeidsliv).

Søknadsfrist

Søknadsfrist: 3. juni 2019.

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten: jfr. Offentleglova §25. De det gjelder vil i så fall bli varslet før søkerliste settes opp.

 

SØK HER !

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Codex
Codex Advokat Oslo AS
Søknadsfrist: 
01.08.2019
LOGO IKA Møre og Romsdal
IKA Møre og Romsdal, Ålesund
Søknadsfrist: 
04.08.2019
LOGO Helsetilsynet
Statens helsetilsyn
Søknadsfrist: 
04.08.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Søknadsfrist: 
08.08.2019
LOGO Universitetet i Bergen
Universtietet i Bergen
Søknadsfrist: 
15.08.2019
LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
16.08.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Strategi og styring: Innkjøp
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Bufetat
Bufetat, Lillestrøm
Søknadsfrist: 
31.08.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019