Jurist i avd for forsking og utvikling

LOGO Oslo Met
Søknadsfrist: 
24.01.2021

Vil du jobbe som jurist innen forsknings- og utviklingsfeltet ved Norges tredje største universitet? Avdeling for forskning og utvikling søker en dyktig jurist til en variert, interessant og fast stilling.

Jurist i avd for forsking og utvikling

OsloMet - Storbyuniversitetet

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Vil du jobbe som jurist innen forsknings- og utviklingsfeltet ved Norges tredje største universitet? Avdeling for forskning og utvikling søker en dyktig jurist til en variert, interessant og fast stilling. Det er et stort spenn i arbeidsoppgavene, og gode muligheter for faglig utvikling. Du vil inngå i avdelingens juridiske enhet, og vil være med og bistå institusjonen på avdelingens fagfelt. Avdelingen er en strategisk pådriver for forsknings- og innovasjonsvirksomheten ved OsloMets fakulteter og forskningssentre, og skal medvirke til å utvikle og koordinere arbeidet på disse områdene.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • juridisk bistand til fagmiljøer og OsloMets ledelse innenfor avdelingens ansvarsområder, for tiden med hovedvekt på personvern i forskningsprosjekter
 • bistand til utvikling av interne retningslinjer og regelverk
 • noe veiledning og opplæringsvirksomhet innenfor avdelingens ansvarsområde

Vi søker deg som har

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • erfaring med utarbeidelse av kontrakter på norsk og engelsk
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er en fordel at du har

 • interesse for eller erfaring med personopplysningsloven og personvernforordningen
 • interesse for eller erfaring med immaterialrett
 • erfaring med prosjekter som har søkt ekstern finansiering
 • erfaring fra universitets- og høyskolesektoren eller andre kunnskapsorganisasjoner

Vi ønsker deg som

 • er løsningsorientert
 • har god gjennomføringsevne, er ryddig, fleksibel og initiativrik
 • har gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig
 • liker å jobbe med varierte oppgaver
 • har interesse og forståelse for forskning-, utviklings- og innovasjonsfeltet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg 

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • gode muligheter for faglig utvikling på spennende og viktige områder for OsloMet
 • dyktige og kunnskapsrike kollegaer i et godt arbeidsmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • gruppeleder (juridisk enhet): Anne Bjørtuft, telefon 450 22 622
 • forskningsdirektør: Yngve Foss, telefon 982 23 574 

Stillingen lønnes i hennhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1434 Rådgiver, lønnstrinn 50-66, tilsvarende kroner 451 700 – 597 000 per år eller 1364 Seniorrådgiver, lønnstrinn 60 – 74, tilsvarende kroner 535 200 – 694 400 per år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk  HER.

Ref:                       20/11696

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

 

 

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Rådmannens stab
Søknadsfrist: 
15.06.2021
NORDEM
Søknadsfrist: 
16.06.2021
Kirkens Bymisjon
Søknadsfrist: 
17.06.2021
Juridiske tjenester, Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist: 
20.06.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
20.06.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021