Jurist forskning og utvikling

OLOGO SLO MET
Søknadsfrist: 
09.03.2020
Vil du jobbe som jurist innen forsknings- og utviklingsfeltet ved Norges tredje største universitet?

Jurist forskning og utvikling

OsloMet

Divisjon for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling 

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Vil du jobbe som jurist innen forsknings- og utviklingsfeltet ved Norges tredje største universitet?

Avdeling for forskning og utvikling søker en dyktig jurist til en variert, interessant og fast stilling. Det er et stort spenn i arbeidsoppgavene, og gode muligheter for faglig utvikling. Du vil inngå i avdelingens juridiske enhet, og vil være med og bistå institusjonen på avdelingens fagfelt. Avdelingen er en strategisk pådriver for forskningsvirksomheten ved OsloMets fakulteter og forskningssentre, og skal medvirke til å utvikle og koordinere arbeidet på disse områdene.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • juridisk bistand til fagmiljøer og OsloMets ledelse innenfor avdelingens ansvarsområder
 • bistand til utvikling av interne retningslinjer og regelverk
 • noe veiledning og opplæringsvirksomhet innenfor avdelingens ansvarsområder

Vi søker deg som har 

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • erfaring med utarbeidelse av kontrakter på norsk og engelsk
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er en fordel at du har

 • erfaring fra universitets- og høyskolesektoren eller andre kunnskapsorganisasjoner
 • erfaring med eller kjennskap til prosjekter som har søkt ekstern finansiering
 • interesse for eller erfaring med områder som personvern og immaterialrett

Vi ønsker deg som

 • er løsningsorientert
 • har god gjennomføringsevne, er ryddig, fleksibel og initiativrik
 • har gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig
 • liker å jobbe med varierte oppgaver
 • har interesse og forståelse for forskning-, utviklings- og innovasjonsfeltet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • gode muligheter for faglig utvikling på spennende og viktige områder for OsloMet
 • dyktige og kunnskapsrike kollegaer i et godt arbeidsmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse 
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autoriserte. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte

 • gruppeleder (juridisk enhet): Anne Bjørtuft, telefon 67 23 54 21 / 450 22 622
 • fungerende forskningsdirektør: Anne Ullmann, telefon 67 23 54 40 / 977 85 799

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1434 rådgiver ltr. 50-66 lønn kr 449 300-594 400 eller 1364 seniorrådgiver ltr. 60-74 lønn kr. 532 300-691 400. Innplassering i stillingskode ihht. kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Øystre Slidre kommune
Øystre Slidre kommune
Søknadsfrist: 
31.03.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Nordland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
01.04.2020
LOGO Fylkesmannen i Agder
Fylkesmannen i Agder, Arendal
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Fylkesnemndene for barnevern
Fylkesnemnda i Oslo og Viken, Oslo
Søknadsfrist: 
19.04.2020