Jurist - fagansvarlig EØS-området

LOGO NAV
Søknadsfrist: 
02.12.2020

Til nyopprettet stilling søker vi etter en dyktig jurist med kompetanse og interesse for EØS-rett/EØS-rettslig metode, og med kjennskap til de fagområdene som NAV forvalter.

Jurist - fagansvarlig EØS-området

NAV Klageinstans, Styringsenhet, Tønsberg

NAV Klageinstans er organisert som en nasjonal enhet med seks avdelingskontorer, ledet av en styringsenhet. Totalt er vi ca. 240 medarbeidere.

NAV Klageinstans har ansvar for å behandle alle klager over vedtak truffet av NAV sine vedtaksinstanser. Vi har også ansvaret for forberedelse av ankesaker for behandling i Trygderetten. NAV Klageinstans bidrar til lik praksis i NAV gjennom systematiske tilbakemeldinger på kvaliteten i saksbehandlingen i vedtaksinstansene.

Styringsenheten for NAV Klageinstans har det overordnede faglige og administrative ansvaret for resultatområdet og består for tiden av 13 medarbeidere. Styringsenheten er lokalisert i Tønsberg, med kontorer i Statens Park.

Arbeidsoppgaver

Hovedarbeidsoppgavene er å være vår ressursperson på EØS-området. Det vil bl.a. si å:

 • videreutvikle et sterkt faglig miljø på EØS-rett i Klageinstansen, bl.a. gjennom nærmere kontakt med fagmiljøene i Arbeid- og velferdsdirektoratet, universitetene, m.fl.
 • bidra til at EØS-rettslig kompetanse blir integrert i Klageinstansen, slik at de som jobber med stønadsrett har tilstrekkelig god kompetanse i EØS-rett
 • bidra til at EØS-rettslige problemstillinger blir ivaretatt når Klageinstansen deltar i arbeid med direktoratets rundskriv, utredninger mv.
 • være en pådriver i å utarbeide og vedlikeholde ulike opplæringsopplegg på EØS-området
 • Styringsenheten er en liten organisasjon og andre arbeidsoppgaver i tillegg til hovedarbeidsområdene må påregnes

Kvalifikasjoner

 • du må ha master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen med gode resultater. I tillegg må du kunne dokumentere god kompetanse i EØS-rett og EØS-rettslig metode.
 • du må ha gode skriftlige og muntlige ferdigheter
 • det er ønskelig med kjennskap til og interesse for de fagområdene som NAV forvalter

Personlige egenskaper

 • raskt og selvstendig kunne sette seg inn i komplekse faglige problemstillinger
 • god veiledningskompetanse
 • kunne kombinere faglig kompetanse med god evne til å kommunisere - både skriftlig og muntlig
 • evne til å arbeide selvstendig, strukturert, takle høyt tempo og korte frister
 • initiativrik

Vi tilbyr

 • arbeidssted er i utgangspunktet i Tønsberg, men for søker med riktig kompetanse kan også kontorsted andre steder vurderes.
 • spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • aktive og engasjerte kollegaer
 • stillingen avlønnes som seniorrådgiver, kode 1364, fra kr. 590.000 til kr. 715.000
 • god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %)
 • noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktinformasjon

Grethe Børsheim, Direktør, 957 62 844

Arbeidssted

Anton Jenssens gt. 11

3125 Tønsberg

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:NAV
Referansenr.:4311839487

Stillingsprosent: 100%  Fast

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Sykkylven kommune
Søknadsfrist: 
04.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
SKOLELEDERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Avdeling for Kvalitet og virksomhetsstyring, Direktørens stab
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Kristiansand Kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Oslo kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
16.08.2021
Jernbanedirektoratet
Søknadsfrist: 
18.08.2021
Helse Vest RHF
Søknadsfrist: 
23.08.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021