Jurist - ett års engasjement som etterforskningsleder

LOGO Spesialenheten Politi
Søknadsfrist: 
24.05.2020

For snarlig tiltredelse er det ved etterforskingsavdeling Øst-Norge ledig ett års engasjement som jurist ved avdelingens kontor i Oslo. Avdelingen er for tiden bemannet med leder, 11 etterforskere, 4 jurister og en seniorkonsulent. 

Jurist - ett års engasjement som etterforskningsleder

Spesialenheten for politisaker - etterforskningsavdelingen Øst-Norge, Oslo

I saker som gjelder spørsmålet om en ansatt i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten, foretas og ledes etterforskingen av Spesialenheten for politisaker. Hovedkontoret er plassert på Hamar, og enhetens etterforskingsavdelinger er lokalisert i Oslo, Hamar, Trondheim og Bergen. For nærmere opplysninger om virksomheten vises til Spesialenhetens hjemmeside www.spesialenheten.no.

Arbeidsoppgaver

Juristen skal utføre påtaleoppgaver i arbeidet med straffesaker ved avdelingen, herunder avgjøre i hvilke saker etterforsking skal iverksettes, påtalemessig styring av etterforsking og skriving av innstillinger til sjefen for Spesialenheten. 

Kvalifikasjoner

Søkere må ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap. Relevant erfaring fra arbeid med strafferett og straffeprosess vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

Det stilles krav til faglig dyktighet, arbeidskapasitet, selvstendighet, gode samarbeidsevner, personlig egnethet, og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. 

Det vil bli bedt om politiattest, og den som ansettes må ved behov kunne sikkerhetsklareres. Stillingsinnehaver gis politimyndighet og påtalemyndighet innenfor Spesialenhetens ansvarsområde.  

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ stillingskode 1245 politiadvokat fra kr. 550.000 til kr. 775.000 pr. år. I henhold til særavtale gis det tillegg i lønn for bl.a. tilgjengelighet (kr. 55.104,- pr. år). Fleksitidordning/sommertid. God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse - fra lønnen trekkes 2 %.

Annet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. offentleglova § 25. 

Det tas forbehold om budsjettmessig dekning for stillingen og framtidige endringer i organisasjonen. 

Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder kjønn, nedsatt funksjonsevne og etnisk bakgrunn. Spesialenheten deltar i statens inkluderingsdugnad som har som mål å få flere med hull i CV’en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål.

Vi ber om at søknad registreres og sendes elektronisk via vårt elektroniske rekrutteringssystem (via søkeknapp til høyre på siden). Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes tatt med i forbindelse med intervju.    

  • fungerende leder for etterforskingsavdeling Helle Kristin Gulseth
  • 62 55 61 00

SØK HER!

 

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Gulating lagmannsrett
Gulating lagmannsrett
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO NVE
NVE, Juridisk seksjon
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO UNE
UNE Utlendingsnemnda
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO Justervesenet
Justervesenet
Søknadsfrist: 
28.09.2020
LOGO Boligbyggelaget NOBL
Boligbyggelaget NOBL
Søknadsfrist: 
30.09.2020
LOGO Br sund
Søknadsfrist: 
07.10.2020