Jurist e-helse

LOGO E-HELSE
Søknadsfrist: 
02.06.2019

Er du en dyktig og erfaren jurist som vil jobbe i krysningsfeltet juss, IKT og helse? Vil du bruke jussen til å skape bedre samhandling i helsesektoren og pasientens netthelsetjeneste?

Jurist e-helse

Direktoratet for e-helse

Vi søker seniorrådgiver til Avdeling juridisk. Avdelingen er en fellesfunksjon for hele direktoratet, og yter rådgivning og utredninger til de nasjonale e-helseløsningene og til direktoratets programmer og prosjekter. Avdelingen er fagorgan for personvern og informasjonssikkerhet for helse- og omsorgssektoren.

Helse- og omsorgssektoren har ambisiøse mål og store forventninger til modernisering og effektivisering. Digitalisering er et viktig hjelpemiddel for å nå disse målene. Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 beskriver seks strategiske satsingsområder, og juridiske virkemidler er viktige for å realisere mange av tiltakene. Lov- og forskriftsarbeid inngår i avdelingens portefølje.

Tillit fra innbyggerne til at helse- og omsorgssektoren behandler helseopplysninger på en sikker måte, er en forutsetning for å lykkes med digitalisering. Ivaretakelse av regelverkets krav til pasientsikkerhet, personvern og informasjonssikkerhet er førende i det juridiske arbeidet. Direktoratet for e-helse har fortolkningsansvaret for enkelte bestemmelser i pasientjournalloven.

Stillingen er fast og for tiden plassert i Avdeling juridisk.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er preget av nybrottsarbeid relatert til digitale løsninger. Du vil i stor grad delta i utviklings- og strategiarbeid og i tverrfaglige prosjekter. Oppgavene dine vil blant annet være:

 • juridisk rådgivning i forvaltning og videreutvikling av nasjonale e-helseløsninger som e-resept, kjernejournal og helsenorge.no
 • utredningsarbeid og regelverksutvikling i pågående programmer og prosjekter i E-helse, som for eksempel Helsedataprogrammet, «Én innbygger – én journal», Modernisert folkeregister, Velferdsteknologi, m.fl.
 • juridisk rådgivning på e-helse feltet, herunder å bidra til videreutvikling av relevant regelverk
 • juridiske oppgaver knyttet til bestemmelser i pasientjournalloven, herunder å gi informasjon, veiledning og råd, samt å fortolke og bistå i utvikling av loven og tilhørende forskrifter
 • bidra til kompetanseheving i sektoren på relevante juridiske områder og problemstillinger
 • juridisk rådgivning knyttet til Norm for informasjonssikkerhet
 • etter behov bistå personvernombud og sikkerhetsmiljøet i direktoratet

 

Kvalifikasjoner

Du må ha

 • juridisk embetseksamen/mastergrad i rettsvitenskap
 • minimum fem års relevant arbeidserfaring innenfor juss, IKT og helse
 • dokumentert kompetanse fra minst to av følgende områder: helserett, personvern, informasjonssikkerhet
 • kunnskap om og interesse for personvernlovgivningen, GDPR og helselovgivningens bestemmelser om personvern
 • god teknologiforståelse
 • gode formidlingsevner på norsk, både muntlig og skriftlig 

Vi ønsker også at du har

 • dokumentert kompetanse med offentlig rett, anskaffelser, konkurranserett eller kontraktsarbeid 
 • arbeidserfaring fra offentlig forvaltning og/eller fra helse- og omsorgssektoren
 • kjennskap til legemiddellovgivningen og e-resept 

  

Personlige egenskaper

Vi søker faglig dyktig jurist som er selvstendig og flink til å sette seg inn i nye problemstillinger. Du vil samarbeide på tvers av fagområder og det er derfor viktig at du er løsningsorientert og liker å ta initiativ. For å lykkes i stillingen må du i tillegg være leveranseorientert, ha evne til å tenke strategisk og se utviklingsmuligheter. 

 

Vi tilbyr

 • stilling som seniorrådgiver (stillingskode 1364) og årslønn tilsvarende kr 607 700 – 802 600 (lønnstrinn 68 – 80), avhengig av søkerens kvalifikasjoner. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • moderne lokaler sentralt beliggende på Skøyen i Oslo 

 

I Direktoratet for e-helse får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende. Vi tilbyr deg et faglig sterkt, dynamisk og hyggelig miljø med høye ambisjoner. Du vil jobbe i team med dyktige og engasjerte medarbeidere og være med på å påvirke fremtidens e-helseløsninger.

Vi i Direktoratet for e-helse skal gjenspeile hele Norges befolkning og vi ønsker alle kvalifiserte søkere uansett alder, kjønn og bakgrunn, velkommen! Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi tilrettelegger gjerne arbeidsplassen for deg som har behov for det.

 

Har du noen spørsmål om stillingen? 

Ta gjerne kontakt med juridisk direktør Birgitte Egset på tlf. 934 46 575.

SØK HER !

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Kommuneadvokaten
Søknadsfrist: 
01.03.2020
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Søknadsfrist: 
05.03.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Riksadvokatembetet
Søknadsfrist: 
06.03.2020
LOGO EOS Utvalget
Stortingets Kontrollutvalg
Søknadsfrist: 
08.03.2020
LOGO ESA
EFTA Surveillance Authority, Brussels
Søknadsfrist: 
08.03.2020
LOGO Stjørdal kommune
Stjørdal kommune
Søknadsfrist: 
08.03.2020
LOGO Nes kommune
Nes kommune
Søknadsfrist: 
09.03.2020
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
09.03.2020
OLOGO SLO MET
OsloMet
Søknadsfrist: 
09.03.2020
LOGO Vinmonopolet
Vinmonopolet, Oslo
Søknadsfrist: 
10.03.2020
LOGO Statskog
Statskog, Namsos
Søknadsfrist: 
15.03.2020